Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΠΡΙΑΊΟΥ 2019
tlapr ής-N κόλαος ΚαραΟάνος 1951-1974 1800
pux-End ότροα Στα ptio. 1
ruuv4
Ilpi δος Β' (1974)"
Ap.maon 6880-11 862 0 50 €
ruva!κείο ποδόσφαιρο
Η Δόξα 2016
Κατανομή 170.600,00 €
στο Νομό Δράμας για
την κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Έθιμα Μενάλ
Παρασκευής
ΜΕΓΑΛΗΣ
σε | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2019 | | πρωταθλήτρια 2013
όλη την Ελλάδα
Π Α Υ Λ Ο Σ
Αναρτήθηκε ο προσωρινος πινακας Η λύπαθη ο ίατου Τμ. Αρχετ ικής Τοπίο ου ΤΕΙ ΑΜΘ με έδρα τη Δράμα
για τις 149 προαλήψεις σε Δήμο Ί Την ώρα που οι φοιτητές ζητούσαν
Δράμας και ΦΑ.Ο. Ροδόπης
να μην κλείσει το διεκδικούσε
Βουλευτής από Το Κιλκίς! !!
και η Σχολή Κινηματογράφου που θα μπορούσαμε να έχουμε
αλλ τελικ κι εκεί χαμένοι βΥήκαμε!!!
απο ώλησης μέσω προ[email protected] T
va Etatperto ται σε
Κανοβολιοτην ΠΕρασμένη Τρίτη 23 Απριλίου
μεόγυστες συνέπαες στο μέλλον, μπορεί οι
ατοας κόμα και μετα
κών να δίσταντα όπως λεμε, όμως η
Δράμα, για άλλη μια φορά, xcivet τελκά ένα
Τμήμα από την Σχολή της: το Τμήμα Αρχη8(37) Ymp0ίες του Υτουγείου ΠΕρβάλλοντος και
ΕνέργααΟφορείς διαχ eipe
χ w kra E ou αΣίοθράκης και Φ.Δ Δέλτα Ndτος(47) Βοηθών Βρεφο
νηυοκόμων / Κοινωνικών
των πα eru0τημα
Ιαρρίδας και θάσου.
Οι θέους στη Δράμα
Yoov (2), Δασοπόνων (1),
ριοχών», για 8.933 léc ος
Εργασίας θΟεις πλήρους
απασχόλησης, κοθώς καο
Προσωριόςηα ας Αποκλεομένων στο πλοίο του
av ερ ω Προγρόμματος
αθέοας κα Ειδυ ότητες
που προκηρύσσονται για
το Δήμο Δράμας ανέρχονται συνολικά σε 140, ενώ
Αογισυκού, Λογιστικής,
υκονομιού{2. ΔιακΤκού / Διακητιού-Ooooμικού (14) . Εργατών
Ο «Τρωνός Τύπος» έχε ασχοληθεί κατά
κόρον με το θέμα και άλλη μια φορά, ελπίζουμε ότι θα δοφυτου όλους μαςγι
τάσταση που
την κοΑς πάρουμε όμως τα πρά-ατα από την
αρχη Σύμφωνα μετο ιστοοκό, το Τμήμα Αρχτεκτονής
Ton ou sh at εν αγμένο στη Σχολ Te olya ruroνίας και Τεχ ολοίας Τροφίμων και Δο οφής του ΤΕΙ
Αν. Μακοδο ios-ep κης κα Ε Εύει στη Δράμα και
ιδρύθηνε το 2003 και thai To μοναδικό που υτόρχεί
στην Ελλάδα
από την έ ron aarwonoinon,
Α'Καυγορας (0,05γών
μελδ : Ο ΥησηςΓΗΕΚ
τηγορίαςήΟδην ς μεάδε α
οδήγτης ΔΗΕ κα ηγορίας
Zmvq στεγο ταν στο παλο an ou Yak της
οδού Χρυσοέργηκα 1ηςlouAlou, ενώ πρν ano 4χρο
να περίπου μεταστεοστΤΕ και λετουργΕ στο κτιριο
του ΤΕ1, όπου στεγο°vraveE αρχής τα άλλα δύο Τμιματα της Σχολής: Δασοπονίας και Διαχε ρισης ουσικού
Περιβάλλοντος καθώς και το Οινολογίας και Τεχνολο.
YO Παών
Δημος Δράμας: Ανθρυmστκών Σπουδών {1),
Βοηθητκό Προσυ κό Οκ δομ ών Εργο ών (8.
Βοηθητικό Προουπικό
Υδραυλκών Εργοιών(8),
Βοηθητκό Φυλακτικό
Προσωπικό (4), Βοηθητιτων προσλήψ ων οι 429
προσλή ας αφορούν σε 3
Δήμους Αράμας άνης
και Opeo άδα και σε 4
φορείς: (02. Opoae4ός
Ροδόπης, ΦΑ. E9νικού
Πο ο Δάσους Δαδάς
Λευκίμης-Σουφλίου, ΦΔ.
m o ο οής (1), Πολ
τικών ΜΙιών (4), Συνηρητές Έργων ΤΕ νης (1),
φλολογίας (2 φυαής
Αγιογής (1).
Αποστολή του eiva vanpoue0ειτις πρακτικές épeuνα κα τον κον orou en όστοφυο κα ld&
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
H APAM
ΣΟΦΙΑΔΗΣ r. ΠΑΥΛΟΣ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΝΤΙΝΑΚΗΣ | | Ynnyt.toonn..AT.habl
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α.)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
9693 794 7504 ofad [email protected] Sofiedia Pautos
6553 244 364
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός
πόγευμα Τετάρτης
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ηΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΕΡΕΙΑΚΗΕ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
χρήστος Μέυος
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
'\ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Συμβουλος n, E. Δράμας
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 6977 472890
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
T: 25210 57100 1694 742 6039
Κύκνος
2 6985 643 791 2521 10 462
Trh 2521 0 22423, Fax: 252 10 2241 3
email [email protected]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα