Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ -Τριάντα νέους υποΨηφίους
στη Μεγαλόπολη, αισθητός | ανακοίνωσε ο συνδυασμός
| Μία ακόμα επιτυχημένη
| χρονιά για τις Κορασίδες
του Σπαρτιατικού , σελ 15
,τι Ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Ευ. Βαλιώτη >σελ.8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Στα περσινά επίπεδα το κόστος για τη Βολο
του Πασχαλινού τραπεζιού
80 εκ. ευρώ
Πέφτουν οι τιμές των κρεατικών, αυξάνονται στα οπωρολαχανικά
γάλο ενδιαφέρον Που υπήρξε
για το Μέτρο 11-Βιολογικές
βολή συνολικά 37.826 αιτήoeuv με αιτούμενο nooo 655
φυτική Βιολογική ηαραγωγή.
το ΥΠΟυργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων anopdσης. όηως είχε ηροαναγγεί.
Συγκεκριμένο, Πέραν του
προϋπολογισμού των 120
σμεύσει άλλα 80 εκατ. ευρώ.
τα onoia θα κατανεμηθούν
Στα ίδια nepinou περσινά επί
πεδα. με οριακά ανοδικές τάσεις εκτιμάται ότι θα
διαμορφωθεί το κόστος τουπα
σκαλινού τραπεζού το 2019,
σύμφωνα με μετρήσεις στις
ono εςΠρέητοινοτιτούτο Εμ
ΠΟρ ου και ΥΠηρεσιων [INEMY
της Εθνικής Συνομοσπονδιας
Ελληνικού Εμπορίου ΕΣΕΕ. την
περίοδο 22-23 Αηριλίου Η ροΥδαία άνοδος της τιμής των
οπωροκηπευτικών, λόγω των
φετινών άσχημων καιρικών
συνθηκων των τε ευταίων
μηνων συχνές και έντονες ρο
χοπτώσεις αντισταθμιστηκε από
τις φθηνότερες σε σχέση με το
περσινό Πάσχα τιμές των κρε.
ατικων Από την έρευνα ηροκό
πτει ότι το κόστος ενός τυπικού
πασχαλινού τραπεζιού 6-8 ατό.
μων για το 2019 κυμαίνεται στα
93 ευρώ έναντι 92,7 ευρώ το
2018, καταγράφοντας οριακή
au non κατά 0.3%. Η εκτίναξη
του κόστους των onupo oxawκανε αλείφθηκε από τις φθη
ντερεςημέςτών κρεατικων με
τα φρούτα και τα npoiona Supermarket να διαδραματί ουν
δευτερεύοντα ρόλο στη μεταΒολή του κόστους του naoakνου τραπε ιού μετα των δύο
ετών. ΕΠισημαίνεται Πως
τιμές
Παρακάτω η νακα είναι ενδει
κτικές και αφορούν τη χρονική
περίοδο της Μεγάλης Εβδομά
δας με τις τιμές τον κρεατικών
vaun κειντασε αλλαγές με την
πάροδο των ημερών και μεχρι
την έλευση του Πάσχα
στώνεται το μικρότερο nooo
στό κάλυψης των αιτούντων
από τον αρχικό Προϋπολογι
ΤΟΥηουργείο διευκρινίζει ότι
σμεύεται ανά δικαιούχο είναι
το μέγιστο Ποσό ενίσχυσης
Που δυνητικά μηορεί να
λάβει. Ο Πληρωμές, όμως
Η εταιρεία του Π. θεοφιλάκου ανέλαβε το έργο
Ένας Σπαρτιάτης ανακαίνισε
ιστορικό ναό των Αγίων Τόπων
ούνται με βάση τις καλλιέρετησίως στην ενιαία αίτηση
ενίσχυσης και όχι το μέγιστο
δεσμευμένο Ποσό της σύμβαΟλοκληρώθηκε οι εργασίες συντήρησης στην ΙΜ Ιεράς Μονής Αγίου Σάββα
Λίγες ημέρες Πριν από το Άγιο Αγίου ΣάθΒα στους ΆγιουςΤ6- ηρωτοβουλίαςτουφωτισμένου
Πάσχα, ολοκληρώθηκαν ερ- πους, από την εταιρεία συντή- ηγούμενου της Ιεράς Μονής n.
γασίες συντήρησης του nEpme- ρησης έργων τέχνης & Ευδόκιμου και την ευλογία του
'Ηλοις προσηλώθη
γράφει ο ΑΒανόσιος Στρίκος
εικόνων του στην Ιερά Μονή
Οι εργασίες ξεκίνησαν κατόπιν
συνέχεια σελ.9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα