Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

26

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5123

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ,
ΕΚΤΟΣ Ο Ο∆ΟΝΤΩΤΟΣ

ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ν.∆. ΧΘΕΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη
-Βαρθολοµαίου

Κατολίσθηση
µε... πληγές!
ΣΕΛ. 20

ΣΕΛ. 12

ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ

Η Ζωή
εν τάφω
κατετέθης,
Χριστέ
Ο Θεάνθρωπος αναπαύεται
στον τάφο σωµατικά και κηρύττει στον Άδη την Ζωή. Ο
Επιτάφιος Θρήνος συνοδεύει το Πένθος. Χιλιάδες
πιστών ακολουθούν βουβοί
µε ένα κερί στο χέρι. Αλλά
σήµερα ο Χριστός «αναπεσών κεκοίµηται ως λέων».
Κοιµάται σαν το λιοντάρι,
έτοιµος να ξυπνήσει, να αναστηθεί, να φέρει στον κόσµο την ελπίδα, την χαρά
τής νίκης, την συντριβή τού
θανάτου. Την ελευθερία τού
ανθρώπινου γένους από την
χοϊκή φθαρτότητά του.

Φουσκώνουν

τα χρέη των πολιτών
ΣΤΑ 2,147 ΟΙ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ,
ΥΠΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1,1 ΕΚ. ΠΟΛΙΤΕΣ

Ν.∆.: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΟΚ ΚΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ EUROSTAT:
Η ΕΛΛΑ∆Α ΟΥΡΑΓΟΣ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 11

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ Η ΑΓΟΡΑ

Αναµένουν
το… φως,
το ταµειακό
ΣΕΛ. 7

ΠΛΗΡΗΣ Η ΑΠΟ∆ΥΝΑΜΩΣΗ
ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Καλύπτουν ανάγκες
µε αγροτικούς
γιατρούς!
ΣΕΛ. 8

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.500 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
ΣΕ 13 ΜΗΝΕΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

«Παράδοση»
µε στοιχεία!
ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΥΡΑΣ: ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΤΙ ΡΕΪΖΗ
ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΕΛ. 4

Ραντεβού από τα παλιά... Άνω πόλη - Κάτω πόλη στις 12µ. στην Αγυιά

ΣΕΛ. 29-33