Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201 g
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΒΔDΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧDY ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΩΝ
Αριθμός Φ Alov: 2820
D ΔΗΜΗΤΡΗΣ DED4ANIAHE NEDE ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ""ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ,
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΟΛΟΨΥΧΑ "ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ"
ΠΕΤΡΟΣ ΣΕ ΡΜΗΣ ΔΕΝ ΥΠΟΓ ΡΑΨΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΝΟΣ
Η ΜΙΚΡΟΠΟΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
ME BDYAEYTI KH TPDNDAD ΓΙΑ Η ΙΔΡΥΣΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ
T DY N EDY TMHM ATDE "AlN ΗΜΑΤΟΓΡΑΦ DY'
ΠΑΣΧΑ 2019 ΕΓΚΥΚΑΙΟΣ 107η
Χριστός Ανέστη
τις Μονο τυοές Αδελμτητες
Μοζ με τοςάποστάλα
καιέν μα
τη Ανοeeu (neξέλιξηγ
Εναπροφονώςμι
ην Φ/upw.reyovog
αμο
ΜΕ την δι.vqui ης. ένου
ουμε ουμα γΝΟ, Ομε σαν τους
ETIHp υλακτική ή ELE T. για τα μετριοτήριξης
UTUT OU TUT DU Του εξαγγέλθηκαν
στο του
στολο Πουλος γράμει στους
ΕΧλεκτους Χριστιανούς των
ΣημΕρα οι ο.poua bugues; apllon α. Xaput. yo τήμουτρα
υ out
στοΑος Πολος το ο.cuda odiaa.
ΣΤαΣ ΑΝΕΣΤΗ-ΑΝΗΟΑΣ ΑΝΕΣΤΗ
ONAIT