Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική |t-E "
Απριλίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ciolKN CGIplepica Διακηρυ?cwv.Δημοπρασιυν
Αριθ. ΦύΑ: 6744
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Annivesl "Παράθυρο" για αναδρομικά
για λόγητορο- εννέα μηνών σε συνταξιούχ0US
Αναδρομικά στις συντάξεις για ένα διάστημα ,περίπου 9
μηνών βλέπει καιεπ.
σημα το υπουργείο Ερ.
καθώς
προσδιορίζει αλλά και
περιορίζει τα χρωστού.
μενα από τις ΠαράνοΤην ηλεκτρονική! μες μειώσεις στους
αποστολή των δεδο- μήνες που μεσολάβημένων όλων των πλη- σαν από τον Ιούνιο του
που 2015,nou οι περικοπές
πραγματοποίησαν το ακυρώθηκαν με την
απόφαση του Συμβουλίου της Ετικρατείας,
με άλλα ηλεκτρονικά ώς τον Μάιο του 2016,
Τ μισθωτοί, συν Νόμος 4387 (νόμος κα
συνταξιούχους
Η παραδοχή ωστόσο
περί χρωστούμενων
από Παράνομες μειώσεις στο διάστημα
Ιουνίου 2015-Μαίου
2016 δεν συνοδεύτηκε
και από κάποιο χρονο.
διάγραμμα πληρωμών
εντός ,του , 2019
καθώς, όπως είπε, «ο
δ η μ ο σ ι ο ν ο μ ι κ ό ς
χώρος για το 2019χρη.
σιμοποιήθηκε σε συγκεκριμένα μέτρα
επιδόματα
τέκνων κά
δεδομένης της εντει.
νόμενηςπροεκλογικής
παροχολογίας από την
πλευρά της κυβέρνη:
σης τίποτε δεν μορεί
2018 με πιστωτικές ή
ρεωστικές κάρτες ή
μέσα συναλλαγών 5,8 |
ταξιούχοι, κατ' επάγοι φορολογούμε
ενοικίου,
Ωστόσο,
Τα όσα ανέφερε η
urou ργός σε χθεσινές
της δηλώσεις (στον
ΑΝΤ1) έρχονται να επ
βεβαιώσουν την αποκάλυψη
Ελεύθερου
σουν vapaivouyol.
προεκλογικές επιταγές
με τα αναδρομικά στο
επόμενο διάστημα με
υποσχετικές γιαέξαρ
γύρωσή τους από το
συντα Loyous αλλ
Ψηφίστηκε
τρούγκαλου
μα αγρότες, και!«Αναφορικά με το
διάστημα από την έκτου
Τύπου
συνέχεια στην 111 δοση της απόφασης να αποκλειστεί. Η κ. μόλις προχθές, M. μετά τις εκλογές δη
του ΣτΕ μέχρι την ψή.
ιση της ασφαλιστικής
μεταρρύθμισης, εξετάζουμε τις δημοσιονομικές δυνατότητες Που
έχουμε », είπε προχθές
η υπουργός Εργασίας
φη ΑΧτσογλου, ανοί.
Αχτσιόγλου, έσπευσε
να συμπληρώσει μάλιστα ότι «κάθε εκατοστό δημοσιονομικού
χώρου που διασφαλί
ζουμε το χρησιμοποιούμε αμέσως και αυτό
θα,πράξουμε και σε
Δευτέρα, για σχέδιο
αναδρομικών 9 μηνών
στις συντάξεις και σε
δόσεις, που συζητείται
στο υπουργείο Εργα
σίας και θα αξΙΟΠΟιηθεί
με Προεκλογική στχευσή από την κυβέρλογισμό του. 2020.
εκτός αν η κυβέρνηση
προχωρήσει σε προκα
ταβολή μιας δόσης
αναδρομικών λίγο πριν
στηθούνοι κάλπεςτ
εθνικών εκλογών,rou
ο πρωθυπουργός είπε
Μείωση
neτον
πρόθεσμων
οφειών
Πελατών τηs
το 2018
οντας ουσιαστικά την σχέση με το ήτημα νηση.
αναδρομικε στροφές των αναδρομικών
ότι θέλουν
τις κάνει
αναδρομικών στους Επιβεβαίωση
αποκλείεται να αρχί
συνέχεια στην 10
στ1s ενδιάμεσεs
Στα 2,443 δισ. ευρώ
περιορίστηκαν οι ληξι
πρόθεσμες οφειλές
προς τηΔΕΗ το 2018
ναντι 2,536 δισ. το
2017, σύμφωνα με την
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9