Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
wP κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
nou ayana
τον τοπο του
να δυσαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδι τη ης Εκδοτης Δι υ ης BAE. ZEPBA-E ος 450 A φύλλου 11462 T 60 ευρω Μ. Π μπτη 25 Απριλίου 2019
ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ
ΝΑ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
αιοαντη νοικοκυριά Ken ην τα onda pasanovei
ξη και d- μίατο αστρονομικό ρωακυοι".
χουν το 11000 των 11,41 δις Ούτε τα μερίσματα
ανάπτυξη 01 Kopcp- κυ avan6 την unep- φαίνεται ότι anipe.
νώντες όταν στην φοΑόγηση της proui- ραν ουσιαστικό αοtpurtia 2016-2018 α, ας ιάξης xcnta υ- τέλεσμα
Κύριε" Πολάκη, μακριά τα χέρια και το δηλητήριο σου
από τον Στέλιο όλων των Ελλήνων
ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ
ΑΊΣΧΥΝΗ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΗ!
ια μία ακόμη φορά ο "κύριο<. Πολάκης
σεβασμού η ως κάθε Πολίτη αυτής της
ι από την ευαίοΟητη 06ση του
Αναπληρωτή Ynouproo Yeiasenuonie στον
ΡΜ'αφορμί το 2p1μα του Merilou Ale4νδρου
στην Αθήνα! ΔΕ μας é,lave nou tooo στο χρέος άρ.
ΤΊσαναλλά.nouxm τα αυτονόητα κατάλυσαν! Το 2A-11
χώρας κα
Συλιο. Κυμηουράικυλο,
ev δυνάμη ψηφοφόρων του.
onion
Ipoomeiera να τον evo conourfoca και να ον
μειώσει στα μάτια όλων των Ελλήνων και τουν
Η Τ.P., οι ερΤαζόμενοι
και συνερνάτες της,
σας εύχονται
Αισιόδοξος ότι θα είναι διαφορετική η Αρχή την επόμενη μέρα
Προβληματισμός για αιοκωδικοοίηση όσων είΠε
ντες Hnaipou. στην
oicos x8ες το μεσημέ.
ΠΟυλος μα
με τον un.
Καλό Πάσχα
και καλά Ανάσταση!
vteuEn tinou στο Ζι.
voooxsio Margarona.