Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΠΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
www.e-aggelia.gr
H KAI OIKONOMIKH EOHMEP
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
[email protected]
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9801 . ΕΤΟΣ 35° ΤΙΜΗ 1 € . M. ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Τις 772,66 μονάδες
Πτώση 0,48%
ΝΑΙ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΚΑΩΡΟΦΟ
ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Οπως,'-Σαχάρα
ΚΑΕ: "Πράσινο φως"
για το Ελληνικό
Σελ. 4
ΣΥΡΙΖΑ
Εσωκομματικά Πυρά
κατά Πολάκη
Αναποτελεσματικότητα
"Η ανικανότητα και η αναποτελεσματι
μερινής κυβέρνησης στο
πεδίο της πραγματικής οικονομίας νίνονται πλήρως αντιληπτές, αν εξετάσει κα
νείς τον τρόπο διαχείρισης της εκκαθά
ρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του
Δημοσίου. Εκκαθάριση με 6 καταληκτ
κές Προθεσμίες, αλλά και 5 χρονικές ΠαΤα οπωροκηπευτικά
ανεβάζουν το κόστος
του πασχαλινού
Τραπεζιού
ρατάσεις την τελευταία τετραετία
Αρχικά, με βάση το 3ο Πρόγραμμα, η
αποπληρωμή τους θα γινόταν έως το τέλος του 2016, Μετατέθηκε, με βάση το
Συμπληρωματικό Μνημόνιο, νια τον ΙούΣελ 5
ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΑ
, "13Η ΣΥΝΤΑΞΗ" ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΠΑ
νιο του 2017.
Στη συνέχεια, υπήρξε κυβερνητική δ6
σμευση νια μηδενισμό τους τον Αύγουστο
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
του 2018.
Ακολούθως, με τροΠολογίες, το ΥΠουργείο Οικονομικών παρέτεινε την προθε
σμία, αρχικά νια το τέλος του 2018 και
στη συνέχεια νια τον Μάρτιο του 2019.
Και έρχεται σήμερα, με νέα τροπολογία
σε σχετο νομοσχέδιο νια την Παιδεία
Και τη μεταθέτει και πάλι, αυτή τη φορά
για το τέλος Μαϊου
Ενώ το κράτος δίνει συνεχείς παρατ
σεις στον εαυτό του, η κυβέρνηση διογκώνει τις οφειλές, οι οοίες ξεπερνούν
Πλέον τα 2,1 δισ. ευρώ. Όμως, τα υψη
λ χρέη του Δημοσίου, η σνστηματική
υΠΟεκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η διατήρηση κεφα
λαιακών περιορισμών και η πιστωτική
συρρίκνωση, στερούν πολύτιμη ρενστότητα από την Πραγματική οικονομία
υπονομεύοντας τις αναπτυξιακές ΠροοΠαρέμβαση
της Επιτροπής
Ανταγωνισμού
για το σουβλάκι
πτικες της χωρας
Σελ. 8
Ο λογικός