Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ. ΠΕΜΠΤΗ

25

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5122

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΖΕΣΤΑΙΝΕΤΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΜΕ ∆ΩΡΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ

Αποχέτευση
σε Βραχνέικα
και Οβρυά

Προσµονή για
«ανάσταση» του τζίρου
ΣΥΝΕΧΕΣ ΩΡΑΡΙΟ (9 π.µ.-9 µ.µ.) ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 8

Ο ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΣΕ ΑΧΑΪΑ ΚΑΙ ΗΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ
Ο εµός έρως
εσταύρωται
Η Εκκλησία µας απόψε µας
οδηγεί ενώπιον των φρικτών Παθών τού Κυρίου. Ο
Χριστός υποφέρει, σταυρώνεται και πεθαίνει, για να
µας οδηγήσει στην σωτηρία, την απαλλαγή από την
φθορά και την αµαρτία που
διαποτίζει την ύπαρξή µας
και να µας δώσει την Ζωή.
Μαζί µε τον άνθρωπο πάσχει και «η φύσις εν σταυρώ
καθορώσα τον Κύριον».
Τραγική φιγούρα στο σκηνικό αυτό η Παναγία. Η
µάνα. Η οποία βοά πικρώς
τον άφατο µητρικό της πόνο:
«Υιέ µου, πού το κάλλος έδυ
τής µορφής σου;». «Ο εµός
έρως εσταύρωται» διακηρύσσει ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Αλλά σύντοµα η ελπίδα
έρχεται: «∆είξον ηµίν και
την ένδοξόν Σου Ανάστασιν».

Θριαµβολογίες

για το... 1/4
του έργου!

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΗ: ∆ΕΝ ΕΠΕΣΕ ΟΥΤΕ ΚΥΒΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΣΕΛ. 6

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟ-ΠΟΛΙΤΗ

«Κύµα»
ενίσχυσης
στην «Πάτρα
Ενωµένη»
ΣΕΛ. 25

ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Έντεκα
παρεµβάσεις
για την
επόµενη µέρα

«Θα
αλλάξουν
οι συνθήκες
λειτουργίας»

ΣΕΛ. 22

ΣΕΛ. 28