Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ευένει στο κλείσιμο του
καταστήματος στην Καλούτσιανη LI
M. Πέμπτη 25
Απριλίου 2019
Φύλλου 6330
Τμή 0,60€
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 26510 77466] fax: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
Πιο κοντά η ανάπλαση
mc παραλίμνιας Περιοχής
ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Ν, ΖΕΡΒΑ
-Σε Πλήρη ανάπτυξη έργα
10 εκατ. σε όλο το Δήμο
nan, ano neptnou ένα μήνα. ουρα
xng ano mv nepioxn Μάτσικας. στο
οφος του «ΚΥΚΝΟΥ, έως trv εισοδο του Οικισμοο Π
ερ4atog, με tnv
λατικής διάδρομής
ΣΕΛ. 9
και νέοι υποψήφιοι
Πρόκειται για tnv δεύτερη συνάντηση
που έγινε το πλειταιο διαστημα με
μεγάλο κύκλο διαβούλευσης ΕΕ. 2
Πανέτοιμοι οι ορίζοντες
Ηπείρου και σ νΠρé za
με 14 υπογήp1ους
και «σχέδιο e»
O unoyhp1ος Περιφερειάρχης Hnelρου και επικεφαλής ms aveSapm
«Epyo άνω των 10 EKat. Ευρώ 11 αι σε r non avanu n ur0 to dida r a. ano to tva ως το άλλο άκρο του Δημου
Ιωαννιτών. Εργα Που Βελτιώνουν tg un°δομές του Δημου και tnv Kdangeprvomto tuv Δημοτών εργο nou xprpatodoto0pe and nopo S tou Δηρο, οως τόνισε σε δηλώσεις του ο Αντιδηαρχος Εργυν, Ynodopiv κα ΕνεργεΗ
ας. having Λιάνος
AKTIO - AMBPAKIA
Στην κυκλοφορία τα
πρώτα χιλιόμετρα
Πουλος Παρουσιασε στην Πρεβυα
το πλήρες Ψηφοδέλτιο για tnv
Περιφερε ακη Ενότητα της ΠρeBe
EEA. 4
Ο Υπουργος ΥΠοδομών Χρηστος
EvYoexp1μένα μέτρα στήριξης
των φοιτητών αποφάσισε
tng M. TetpmS στην κυκλοφορια
to qufpa Ακτιο-Βόνιτοα του οδικοο
aSova AKtno-ApBpakia.
Πρόκειται για tua μήκους 15 χλμ
ano τα 48,5 χλμ Που ενα το σονολο του εργου από την Λ1vn Ap8paτο Δημοτικό Συμβούλιο
Συγκεκριμένα
την φοιηών του Πανεπιστημιου
luavvtvuw. τα ο οια ομόφωνα.
Διαδραστικό Μουσείο Εκπαίδευσης
και Κέντρο Επιστημών στα Γιάννενα
mv εισοδο της Αμφιλοχ log-μέχρι
του Δήμου Ιωαννιτών σε συνεΡΥ ola
με το Πανεπιστfuo 1.avvtvuv και το
Onoug ηλιυσε ο κ.equpa στο λκυο.
με 2 χρόνια 8α ολοκληρ 18oov και
τα υπόλοια 33 χλμ. του οδικού
aSova.
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΛ. 8
Συμβολιο Ιωανννων