Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
M. ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27280
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
Πού θα κυμανθεί το κόστος
Υια το πασχαλινό τραπέζι
Το Πρωτογενές πλεόνασμα θα
φερει Παροχές:
υποτονική μέχρι στιγμής ζήτηση
για προιοντα XQεατος εχει xQατησει χαμηλά το επίπεδο των τιμών τους, τάση η
οποια αναμένεται να διαφοροποιη
σο όσο πλησιάζουμε στο τέλος της Με
γάλης Εβδομάδας όσο και εξαιτίας της
τωπίζονται
σχα στους μισθωτούς του 1
Ποιες είναι οι Υλώσσες Που
καποιος πρεπει να Υνωριζει
εάν θέλει να Βρει δουλειά σε
διεθνές επίπεδο;
ΕΠ ή 8,149
δημοσιονομιων
σκοπους της
Διαδικασίας
Το μακQ1νό 1969 το διάσημο μηνιαίο
σι, σύμφωνα
φυλλο του «Τα εγγονια μας θα ειναι αρά
Έλλειμμα
(ΔΥΕ). Πιο
ν χαι υποθε
μα, βασιζόμενο στα δημογQαφικά δεδο
μένα εκείνης της εποχής, αποδείχθηκε
η ΕΛΣΤΑΤ
τα στοι
Eurostat,
στο πλαίσιο
χεια που απροβλέψεις του για τις ποκασίας
ρομπο-ταξί χωρίς οδηγο θα
κυκλοφορούν το 2020»
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής
περιλαμβάνουν τα έσοδα από ιδιωτικο
ποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, συναλ
λαγές για την ανακεφαλαιοπουηση των
τραπεζών και τα έσοδα από μεταφορές
ποσών που συνδέονται με εισοδήματα των
εθνικών κεντρικών τραπεζων της ευρωζω
νης, τα οποία προέρχονται
από την κατοχή Ελληνικών ΤΑ
κό Σύστημα Λογαριασμών (ESA) και ο
τρόπος υπολογισμού είναι διαφορετικός
από εκείνον που εφαρμόζουν οι θεσμοί
στο πλαισιο της ενισχυμένης μετα μνημονιακής παρακολούθησης. Ειδικότερα, η
Η ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνει έτσι τη νέα
επίτευξη υπερπλεονάσματος και αναμέ
νεται να προσδιορισθεί από το υπουργείο
Οικονομικών το ακριβές ύφοζ της υπέρβα
λεονασμα 3,5% του ΑΕΠ με βάση το ΠρόΟ διευθύνων σύμβουλος της Tesla, I.
λον Μασκ, δήλωσε ότι ρομπο-ταξί χωρίς
άνθρωπο οδηγό θα α!χίσουν να κυκλοφορούν σε ορισμένες αμεQ1χανικές πόλεις,
έως το τέλος του 2020. Οπως είπε, η εταιρεία είναι πια σχεδόν έτοιμη να παράγει οχήματα που θα είναι
πλήρες α
σης απο τον στοχο για πρωτογενές π
ΕΛΣΤΑΤ επισημα
ση του πρωτογενού ισοζυγίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομιχής Προσαρμογής, μια σειρά από δαπάνες και έγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής.
Καθώς η ΕΛΣΤΑΤ υπολογίζει
πρωτο προΕτοιμη η Προταση y1α αΠΟΠηηρωμη
μέρους του δανείου από το ΔΝΤ
του λήγουν,020), Πρόχε
του δανείου με το (πολύ υψηλό) επίτ 0ao
σημαντικό επιτοκιακό και συναλλαγματι
κό κίνδυνο, ο οποίος δεν μπορεί να αντι
αι 2,
άλη από το
υπουογείο Οικο
κό Μηχα
Σταθέρότητας (ESM) η κυβεονητική
προταση για την αποπ.η!ωμη μερους
και που
ΔΝΤ, ανέφέραν πηγές του υπονογείου
Οικονομι
σταθμιστεί με τη χρήση χρηματοπιστωτι
κών εργαλείων. Η συγκεκριμένη ιδιαίτ
Όπως έχει δηλώσει ο επικεφαλής του
ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, μετά το άτυπ
Eurogroup στο Βουκουρέστι, η Ελλάδα ε
πιζητεί να αποπληρώσει πρόωρα στο Ταρότητα οφείλεται στο γεγονός ότι το Τα
ι σε δολάρια, ευρώ
ποιο άλλο νόμισμα, αλλά σε
ιεπος οι κα ηνητες καπνιστές στο
11ανεπιστημιο του ΝαΥκασακι
Εγκάρδιες ευχές από Την εφημερίδα
ανεπιστήμιο στην Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι δεν θα προσλαμβάνει πια εκπαιδευτι
κούς που καπνίζουν, εκτός κι αν υποσχεθούν ότι θα σταματήσουν το κάπνισμα, εκτός
της αυστηQης απαγορευσης του καπνισματος στην πανεπιστημιουπο η
Πιστεύουμε ότι το κάπνισμα δεν ταιριάζει σε κάποιον που εργάζεται στην εκπαίδευ
ση» δήλωσε ο Γιουσούκε Ταχαχούρα, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου του
Ναγκασάκι, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, προσθέτοντας ότι τέτοιοι περιορισμοί EA

Τελευταία νέα από την εφημερίδα