Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
t Μ.Τετάρτη
Απουλίου
μέχρι θανάτου
ελεύθερο
Αριθ. φύλλου 5758
Τιμή φύλ. : 0,50 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
BOATAIPO
. Κασαπίδης:
Να ολοκληρωθεί η διαδικασία
παραχώρησης του κτιρίου
του Ειρηνοδικείου Σερβίων-Βελβεντού
για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Σερβίων-Βελβεντού
Σελίδα 71
Πιλότοι
Κοζάνη
Made in Greece
Μία απότις τέσσερις κορυφαίες
ευρωπαϊκές ακαδημίες αεροπορικής
εκπαίδευσης βρίσκεται στην Κοζάνη
Ίδρυση
Σελίδα 12
Ενεργειακής Κοινότητας
&Τα οφέλη
για το Δήμο
και τουs Δημότες
από την ίδρυσή τηs
Μεταφορά σκ0vns
από την Αφρική
Σελίδα 13
Σελίδα 11
Αποτελέσματα
Β' τοπικού
ΕΚΑΣΔΥΜ
21/4/2019
Μια τρύπα
στο νερό
Σελίδα 24
Το Πάσχα θα έρθει μαζί με την ανάσταση της ελ.
ληνικής οικονομίας, δήλωνε την Ανοιξη του 2016
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ο κ. Τσίπρας
Ενα χρόνο περίπου αργότερα ο Υπουργός τω
Οικονομικών κ. Τσακαλώτος δήλωνε πως:"Το
πρόβλημα της Ελλάδας τα επόμενα δύο χρόνια
θα είναι ότι θα υπάρχουν περισσότερες επενδύ
σεις από ό,τι θα μπορούμε να απορροφήσουμε. Γι
αυτό το ζήτημα είναι να έχουμε φίλτρα για επενΔικηγόρος LLM
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας
ΥΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
icAeskedenlo
a, αλλάζουμε πορεία
ΓιώρΥος Κασαπίδης
δύσεις που θα ετηρεάσουν περισσότερο
συνέχεια στη σελίδα 4