Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ @eipp FAEP
M. ΤΕΤΑΡΤΗ
24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12250
0,60 ΕΥΡΩ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Υπερβολική η «αφαίμαξη» Της ανοράς και των πολιτών
«Ματωμένο» Πλεόνασμα 4,4% το 2018
ro 4,4% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του 2018 σε όρους
Eurostat. Ο στόχος του Προϋπολογισμού ήταν για πρωτογενές πλεόνασμα 4,1%
του ΑΕΠ.
Σε απόλυτους αριθμούς, το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στα 8,149 δισ. ευρώ
Τα στοιχεία πιστοποιούν ότι για 4η χρονιά υπάρχει υπέρβαση Του δημοσιονομικού στό
χουν ενός υπερπλεονάσματος που ξεπερνά ακόμα και Τις προσδοκίες της κυβέρνησης.
Επιβεβαιώνεται έτσι η υπερβολική "αφαίμαξη" της αγοράς και τον πολίτών από τα "Χαρά
σια" και από τις συνεχείς περικοπές δαπανών
τερα περιλαμβανομένων τον τόκων (1,1% του ΑΕΠ).
η Γερμανία (+ 1,7%), η Ολλανδία (+1,5% ).
Η Eurostat αναφέρει ότι στο πεδίο πον πλεονασμάτυν, η Ελλάδα έχε ένα από τα υψηλά
Υψηλότερες επιδόσεις είχαν το Λουξεμβούργο (+ 2,4%), η Βουλγαρία και η Μάλτα (+ 2,0%),
1ιμες-φωτια στα καυσιμα
ενόψει πασχαλινής εξόδου
Σρι Λάνκα: Το Ισλαμικό
Κράτος ανέλαβε
την ευθύνη
Παίρνει φωτιά
το πολιτι ο σκήνι ο
Σε κόστος σχεδόν απαγορευτικό για τους εκδρομείς
της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα έχουν φτάσει
τα καύσιμα (αμόλυβδη και πετρέλαιο) σε πολλές περι.
οχές της χώρας, λίγες ημέρες TTpw την κορύφωση της
μεγάλης εξόδου.
ε την απόΡασή του να μετατρέψει τνχον πρώταση δνσπι
της ΝΔ για τον Παύλο Πολάκη σε ψήφο εμπιστοσύνης της χοβο?νησης απάντησε ο Αλεξης Τσίπρας στον Κουάκο
Μητσοτάχη «Δεν θα συζητήσουμε για τον Πολάκη αλλά για τους
πολλο°g» ανέφΟ ε χαρά rnol τικ su άσχοντας πλήρη πολιτι
τή vtougr Υγείας για την επίθεση του
Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για
το μαχελειό με 321 veeoog χαι πάνω από
500 τραυματίες στην Σ01 Aivea.
Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στα νησιά, όπου η
ΤΙμή της αμολυ δης αγγι ει ακόμη και τα 2 ευρω ανά
λίτρο Σαντο νη και Μύκονος), αλλά και σε μεγάλες
πόλεις όπως τα Χανιά η Αθήνα η Πάτρα και η θεσ
σαλονίκη.
Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ο Ισλαμικό Κράτος
δεν πα ?είχε στοιχεία που να αποδειχν ουν τον
[email protected]σμό του δηλαδή είναι πίσω από τ ς ε
06σεις στην Σ 4 Αάνοα. Σύμφωνα με την Le Soir
κή κάλυψη στον αναπληρ
στον Στέλιο Κυμπουράπουλο.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Ο
κονομίας και Ανάπτυξης, τη Μεγάλη Δευτέρα η μέση
τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων έφτασε στο 1,639
ευρώ ανά λίτρο.
Την απόφαση να προχονήσει σε ποίταση δνσπιστίας προς τον
Πολάχη ανα οίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Κουάκος Μητσο.
κλειδί στις επιθέσεις.
uquitou er ύς Άμυνας της Σ υ λάνκα δή-σε
ότι τα Ζοίτα στοιχεία της tgetwg, δείχνουν πως
DI tte0ας αυτές διαπράχθηκαν σε αντίπονα
για τους quivon'ς σε τ-αμιά του Κράιστ τσεοις, στη
Νέα Ζηλανδία.
«Και ελάτε ώώ να τον υπερασπιστείτε» είπε ο ποσεδος της ΝΔ.
Άδειασμα στον Παύλο Πολάκη από τον Nixo Φίλη.«Δεν εκπρουΠρόκεπαι για την τρίτη υψηλότερη τιμή σε επίπεδο
ΕΕ, μετά τη Δανία και Την Ολλανδία.
τεί το ήθος του ΣΥΡΙΖΑ», είπε ο πρώην υπονος ΠαιδείαςΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
Μενάλη αύξηση τα 2018
ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
Στα 100 δισ. η ελληνική ανο
Σε «νάρκη» ζημιών
ελληνική αγορά κόοχνυν δανείων, είναι η 4η
μεγαλύτεΟΙ σε dyno στην Ευρώπη, π00σεγγίζει τα 100 δισ. (80 δισ. βρίσχονται στο ενεογητικό τeov Teaπεζών, ενώ περίπου 20 δισ. είναι εκτός
δο ποσοστού είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη με πε ίπου 49% των δανείων να
χαράχτηο ονται NPEs μη εΕυπηρετουμενα ανοί ια
ύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το χρέος της Ελλάδας
το 2018, αυΝξήθηΧΕ στο 181,1% έναντι 176,2%
το 2017, φτάνοντας στα 334,57 δισ. ευρα, από
317,4 δισ. το 2017, Σύμφωνα με την αναχοίνωση της
ΕΛΣ ΑΤο λόγος για μία πολύ μεγάλη αύξηση η οποία
αιτιολογείται και από το qua adag.» διαθεσίμο ν τον
ε ιδιαίτερα δεινή θέση η Πρώτη βιομηχανία της
guipong. Η ΔΕΗ αναχοίνωσε ζημιές για την ου.
°ονομική Οίση του 2018 που φτάνουν τα 542
των Τραπε
ενεΟτητικού), ενώ σε επίπε
εκατ. ευου. Παράλληλα ανακοινώνει αυξήσεις καθώς
όπως νπ mega ο επΧ φαλής της Εμμανουηλ Πα
να not Χης, η ΔΕΗ ε άντλησε( α τα πεΟβονα ιανα
μην μετακυλίσει τις επιπτώσεις στους καταναλωτές.