Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέα Καστοριά:Recognized text:
| Νέα Καστοριά
ΑΜΕΡΟΛΗΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τιμή 1 Ευρώ Εις 62ον Ι Αρθμός φύλλου 2942
Η εφημερίδα μας σας εύχεται ολόψυχα
Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα
Φιλίππου Χρυσούλα
v, 6989863846
04 TOY EKAOTH
Η ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΔΥΣΕΠΙΛΥΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Είναι κρίμα για όλους μας
04 θΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
An°λογισμός και napouoan
ου ψηφοδελτίου του
την Ανάσταση
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΥΝΑΡΑΔΕΣ
Κάνουν έκκληση στην ομογένεια
γουναρικών στη Νέα YopKn
ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
Επενδύοντας στο νααητιομό
επενδύουμε στην κοινο να
ι ενώ η Kplon χει δημιουρησε, χρόνια προβλήματα στο νομό μας, ο οποίος σε ηολλούς τομείς ΧΕ Τελματώσει omw κυριολεξία όηως με Την δραματική μείωση Του ενεργού Πληθυσμού, Της ανεργίας n onola σκαρφάλωσε
τα τελευταία χρόνια στα υψηλότερα επίΠεδα Πανελλαδικά, τη μηδενική ΠροΟΠΤΙΚή επενδυτικού χαρακτήρα ΟΕ
όλους Τομείς Της οκονομίας, ίσως ε ναι n r"ο κατάλληλη συγκυρία να npoo οκούμε μιαν Ανάσταση, για όλους και σε
όλα. Για από σης επικείμενες εκλογές οι πολίτες να Προσεξουν καλά ηοιους θα «σταυρώσουν
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
01 <<ΝΥΦΕΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
Την Πόλη και το Νοσοκομείο μας επισκέφηκε ο κ. Ξανθός όοντας συναγήσεις για
μια σειρ θεμάτων τα onoa Χρήζουν αμεσης
αντιμετώΠισης κα απασχολούν καιρό διΑναβίωσε και φέτος στην Κορησό το
Στον 41ο τελικό της ΕΠΣ Καστοριάς Που διεστο γήπεδο της Μεσοπααμίας η ομάτης Καλλιθές κατέκτησε για pm φορά
λιτιστικό δρώμενο του Παρελθόντος το 000
δίνα αξία στην nap66oon ου τόου μας και
αποτελεί ίους το μοναδικό μο ηαρόμουου
χαρακτήρα στ vnepocri μας
μας ιδρυματος