Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Το πρόγραμμα
της αντιπεριφερειάρχη
,τι Ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
θεμελιώθηκε ο Ιερός
Ναός του Οσίου Παϊσίου
Ρεκόρ συμμετοχών
στον'«Γύρο Μολάων 2019»
| Αδ. Τζονετέα τη Μ. Εβδομάδα >σελ. 81 στην Ελίκα>σελ.10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Μ. Τετάρτη 24 Αηριλίου 2019 ΙΈτος 23. | Αριθμός 5633 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax: 2731 [email protected] www.lakonikos.gr
995 χιλ. ευρώ
για ενεργειακή
αναβάθμιση
του κλειστού
Μητροπολίτης Μάνης Χρυσόστομος Γ:
«Ο άμβωνας δεν Πρέπει
να μένει βουβός»
γυμναστηριου
Σπάρτης
Με 60 εκατ.eupco πρόκειται
στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης
«Ενεργειακή ανοβάθμιση Δημοσίων κτιρίων-Δράσεις
Ενεργειακής Αναβάθμισης
και Εξοικονόμησης Ενέργειας
ώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις» του ΕΠχειρησιακού
Προγράμματος .-Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» του
Στη Λακωνία χρηματοδοτείται ο Δήμος Σηάρτης με ηοσό
994.517,77 ευρώ για την
ενεργειακή αναβάθμιση του
κλειστού γυμναστηρίου
Βαρυσήμαντη συνέντευξη στον «Λακωνικό Τύπο»
Η ειδική γραμματέας ΕΠ
ΕΤΠΑ & ΤΣ Ευγενία Φωτονιάτα αποφάσισε την ένταξη
51 Προτ σεων που αφορούν
Εχοντος συμπληρώσει έναν νοφροσύνη. έχει ήδη καταγρά- Προκαθημένου της Ελλαδικής τοη τον Πραγμάταν, την ανοχή
χρόνο αρχιερατικης ακονίας ψει σημαντικό δεί μαγραφής Εκκλησίας, ο ΜητροΠολίτης της αμαρτίας τνημιμάει τον
στον μητροπολιτικό θώκο της και Προσφοράς στην μητροΠΟλ- Χρυσόστομοςλετουργεί και κη- Ψευδοπροοδευτισμό. Με την
Ιεράς Μητρόηολης Μάνης. οσε- τικήπεριφέρεια Μάνης και θεα- ρύπει τον θείο Λόγο σε κάθε άγνοια Πτωχαίνει το Πνεύμα»
αναφέρει μεταξύ άλλων Ο κ. | σε ηορεμβόσεις ενεργειακής
απόδοσης σε κλειστά γυμνοΒοσμιώτατος Μητροπολίτης κ.
Χρυσόστομος Γ. κατάφερε σε
σύντομο χρονικό διάστημα να
κερδίσει την εμπιστοσύνη και
την εκτίμηση του Πουν ου και
του το κύκλήρου.ΟΙεράρχης
Που διακρίνεται για την ayonn,
καλοσύνη, απλότητα και ταπειρείται άξιος συνεχιστής του
έργου του μακαριστού ΜητροΠολίτη κυρού Χρυσοστόμου Β.
Με a on n ευματική Kahλιέργεια και μόρφωση έχοντας
αποτελίσει συνεργάτης τόσο του
μακαριστού ApxenioKonou Χριστοδούλου, όσο και του νυν
"γωνιά" της Μάνης ηροΒάλλοντας σε κάθε ευκαιρία τον τόηο
nouunnpEEL
Χρυσόστομος στην anodeστική, όσο και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη Που
παραχώρησε στον « ακα ό
Τύπο» και φιλοξενει σήμερα η
στήρια npoun°λογισμού 556
ε ate al 7 Προτάσεων Που
αφορουν σε ανοικτα κολυμ
Β τρια rpor λογισμού 4,8
«Η άγνοια στα m ματα τα
ηνευματικά ομοι ει ως μια no
ρε στη θάλασσα χωρίς nu δα
χωρίς λιμάνι Η άγνοια φέρει την
naponApopopnon, την συσκό.
στήλη «ΣυνΛακεδαιμονίων
Η δράση χρηματοδοτεί επεμΒάσεις ενεργειακής αναβάθ|
συνέχεια σελ 9
Σύνθημα ενότητας και νίκης στην
«Πρώτη» του συνδυασμού Βαλιώτη
con ων εν υντικο
τάσταση κουφωμάτων και
λής ενεργειακής απόδοσης.
αντικατάσταση συστήματος
Δήμαρχος: «Διευρύνουμε το Ψηφοδέλτιο προς εκπλήρωση του οράματος μας»
μέσα από τη συμμετοχή στα Ψη- καυστήρα/λέβητα/σωληνώφοδέλτια του συνδυασμού. Me- 1 σεων με σύστημα nou επιτρέ
ταξύ άλλων, το«napaw|πει χρήση ΑΠΕ,
έδωσαν κορυφαία στελέχη της αντικατάσταση Παλαιού συπαράταξης όηως ο Δημήτρης | στήματος κλιματισμού, Παθη.
Αποστολάκος οι Παναγιώτης | τικά ηλιακά συστήματα κτλ.
και Σταύρος Αργυρόπουλος ο Enonc, ενισχύει δράσεις
Νίκος Φλώρος, ο Χρήστος n. | Αξιοποίησης Ανανεώσιμων
Πλειώτας, ο Γιώργος Κονίδης. | Πηγών Ενέργειας [ΑΠΕ.
η Γεωργία Γαλανοπούλου, ο
επικεφαλής της «ΑΝΑΣΑ» Ποναγιώτης Κουμουνδούρος, ο | Τρόπος ζωής
Μυκάλης Καλομοίρης και άλλοι. | του Παναγιώτη Τζονάκου
Η Πρώτη. μεγάλη συνάντηση
του συνδυασμού "Δημοτική
Ενωτική Κίνηση Σπάρτης» με
επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο Σηάρτης κ. Βαγγέλη Βαετη
Δευτέρα 2214.
Στο κατάμεστο Προεκλογικό
κέντρο της παράταξης (επί της
οδού Ευαγγελιστρίας πλησίον
της κεντρικής Πλατείας) έδωσαν
το «παρών» nEpinou 150 άτομα.
Που θα δώσουν τη μάκη στο
Πλάι του Βαγγέλη Βαλιώτη.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα