Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
Email dhm1996@otenetgr
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 24.04.2019
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ονοια
Aev πωλούνται, δεν μπαίνουν σε προστασία
Ο άγνωστος πόλεμος των τQαπεζών με το Δημόσιο
Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΟΑΕΔ
Εντός του καλοχαιριού αναμένεται η υλοποίηση νέου
Χύκλου προγραμμάτων 8μηνης διάρχειας, για
απασχόληση ανέργων σε Δήμους και Πεορέρειες. Τις
χυβερνητικές προθέσεις «qo0τογραφισε» ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Μπάρκας. Τι δείχνουν τα
στοιχεία του ΟΑΕΔ.
Επιπλέον
80 εκατ. για τη
γεωογια απο το
Ανοιχτό το ενδεχόμενο να «τρέξει» ένας νέος, δεύτερος
εύκλ με προτομμάτων κουνα φελούς υφυπουαςος EpyC1ας
Αναπτυξης
Επιπλέον χοηματοδότηση 80
Κώστας Μπάροας. Μιλώντας στη Βουλή την προηγούμενη
εβδομάδα, ο κ. Μπάρκας δήλωσε πως βρίσκεται σε επιχοινωνία με τους δήμους και τις περιφέρειες ώστε να συλλέξει
τις ανάγκες αυτών, στοχεύοντας στην
νικά κενά, ενός δεύτερου οίκλου του εν λόγο πο°γράμματος.
Deloitte: Λίγοι ηγέτες
εταιοειών δηλώνουν
έτοιμοι να ηγηθούν
της κοινωνικής
επιχειοηματικοτητας
Γευογία, ανακοίν"ισε το υπονογείο ΑΥΟοτιχής Ανάπτυξης χαι
Teoq(μων
υλοποίηση, χορίς χοοΠρογράμματος Α're°τικής Ανά
τυξης ανεοχόταν σε 120 exar.
ευρω και έτσι με τα επιλεον
κεφάλαια ο συνολικός προϋπολογισμός θα αγγίζει τα 200
Υπ. Εονασία : Δεκαπέντε
αν(uptqe1 το ΥΠΑΑΤ σε αναούν στις περ4égeleg όπου διοηστώνεται το μιχρότερο ποσοστό κάλυψης τwv αιτούντ ον
Σύμαυνα τα ενοήματα της έκθεσης της Deloitte "Leading
the social enterprise: Reinvent with a human focus".
πρόγράμμα
Η Αναπληρώτρια Υπουργός καλύπτεται εξ ολοκλήρου
επιχε υρησεις να τοποθετήσουν τον άνθουοτο στο επίχεν.
Τονίζεται ότι το ev6afépov Ya
τη Βιολογική rewer(α ήταν
μeγάλο με το συνολικό αριθμό
των 4οέλων που υπεβλήθησαν
σε πανελλαδιχό ευπεδο να
GYEQ0οντα σε 37.826, μ συνολικό απαιτούμενο ποσό τα 655
exat. eue . Από αυτές, την
τελική éPR1ση έλαβαν 3.677
πτήσεις.
άλισης χα. Κονον χής
Αλληλεγγσης,
4οτίου, υπέηρεψε σημερα
την απόφαση για το χατικό
Υπουργείου Εργασίας.
Στις κατασ τηνώσεις φιλοξεούνται παιδιά ηλιχίας 6 écos
16 ετών, άτομα με αναπΘεανώ
H Deloitte εξετάζει τοοτους με τους οπο(oug οι ogyawcuoc μποοοον να επανασχεδιαστοίν σε ευρεία κλίμακ,
συμτερυλαμβάνοντας κίνητρα και προσαυτοτουημένες
γένειες. Για το 2019 teore
βοηθήσουν να χτιστεί μία σχέση αλληλεπίδρασης με
βαθύτερο νόημα για τους eoratouévoug,
Σύμφωνα με την απόφαση, αμματίζεται η φιλοξενία
θα λειχουργήσουν 15 κατασ- 12.080 ατόμων εκ τον
Χηνώσειςσε όλη τη χάρα οαι οποίων 6.910 παιδιά, 3.540
το σύνολο των δαπανάν, άτομα με αναπηρίες και
ύψους 3.520.000 ευρώ, 1.670 ηλικια μένοι.
Created by Universal Document Converter