Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
πλεονάσματος και το 2018 επιχυρώνει η Eurostat
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Illa
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων-Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Emailolkonomiki1999 gmail.com ΕΤΟΣ2 .
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΦ. 5462 Τετάρτη 24.04.2019
Τιμή Περ.:0,50 E
ή Email: [email protected]
απα 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ονοιας
Τηλ:210-3304587 FAX :210-3304605
Επίσημο αίτημα
Αθήνας
στον ESM
για πρόωρη
εξόφληση
«Οχι» στα αναδρομυκά 4.673 για
τρων του ΕΣ Υ
Αντίθετοι οι δικηγόροι στο νέο πλαίσιο
προστασιας α χατουχας
Πήρέ παράταση ΤΟ
τοιχό Μηχανισμό Σταθερά
ητας για την προο απ
ληρωμή των δανείων τον Δ12
Νομισματικού
Ταμείου, σύμφωνα με πηγή
του υπουργείου Οικονο
'Οπως μετ
Euro2day.gr το αίτημα
στοχεύει war, ouexnv στα
Από αυτή την κίνηση υ
λογίζεται εξοικονόμηση
τουον 150 εκατ. ευρώ, αλλά
η δια/5 ασία δεν αναμένεται
να ολοκληρωθεί πριν από το
τελος
cevcopée ει πηγή με γνάση των
τει όμως, πως «η δουλειά
εν απο
ένονται αποχονδύλια για προώθηση
οοττα-Ηδη άλλωστε από τις
15 Απριλίου ο ESM ξεκίνησε
την ego Ομογή της eTE>τασης
των δανείων του EFSE, η
Eurogroup του Ερασμévou | «Η Ελλάδα δεν cooee0μά τα
δημαυργούν εροτήματα τα
ιδιαίτερά χαμηλά ποσοστά αποτον ΒΟυξελλών που αφορούν ee6φησης του εθνικού προlouviov
ενο, μετά
τελευταία χρόνια τα χονδύλια
σού για την
προς τρίτες χώρες, τη στιγμή,
μάλιστα που οχετού προγράμ
ματα Εχουν συμ
λθόν, σε αοθητή
αξίας των ελληνα ον eScoruroin
δαν η ncrdo?ηση της επιτ
ncons exl άουνση τον
ίδιων δανείων μετά την
ο τ xpe0η τον Eurogroup του
Απριλίου αλλά xcu η
εκτα ίαση της «δόσης>>
κερδών οστό ελληνικά
Αυτό υπογραμμίζει σε ερώτησή
του στον υπουργό Αγροτικ
Ανάπτυξης Χαι Τροφίμον
Σταύρο Αρχωβίτη ο αντιπο 5eής
αύξηση της
Παράταση σαν ποιράταση δίνει το ΥΠΟΙΚ για τη χρήση
αδιάθετο ν ποκών χρηματοδοτήσεων που είχαν TQ0βλεφθεί
για την εξόφληση ληξ1e60εσμων ποχρεώσεων του
δημοσίου. Ανω των 2 δισ. Τα mpéc α».
Κωστής Χατζηδάκης.
Ο κ. Χατζηδάκης στην ερίπησή
του, παρουσιάζοντας τα
στοιχεία πάνω στα οποία
βααϊει την παραπάνω τοποθετ.
ήσήτου, τονίζει ότι τοελληνικό
ο ασί είναι é α από τα βασαιά
προϊόντα στην προσπάθεια που
χάνουν οι ελληνι t, e cercr τκές
'Οπως μεταδίδειτο ΑΠΕ, ο αντπρόεδρος της Νέας Δημοχοοίας αναφέρει ότι δημοσιευμ
να στοιχεία της Ευουοταϊκής
Επιτοοπής δειχνουν πως, ενώτα
ποσά του δεσμεύοντου τα τελευ
τοία 4 χρόνια στον προυπολογισμό της ΕΕ για τηνπροώθηση
του ελληνυκού κοοοού
ανέρχονται στα 8 εκατομμύρια
ευρώ ετησίως, τα ποσοστά αποego ρησης
970 εκοα. Eugé ανομένεται |
VOL Εχταμιενθεί στις αρχές
Μαϊου,Στη συνΕΧεια θα πρέ
πει να αναμένετα"ου, η
μενη κίνηση έκδοσης
ουν, με την οποία μάλιστα ο
ΟΔΔΗΧ θα éχει καλύψει
τον το τέλος του teorou επιχειρήσεις για να ενμεταλλευεξαμήνου τον ετήσιο στόχο
του. Στα τέλη της
ης χρονιάς, eere τεθεί στόχος
Τροπολογία η οποία Χατατέθη
Ηε χθες στη Βουλή -ugTO000ήκη στο νομοσχ6B1ο του νου eΥείου Παυδεία προ Α πει μια
αομα παράταση προθεσμίας
γυα την e5όφληση ληξιπρόθε,
Δημοσίου
κοουμένα οί Lontaea
telvctca το πρόγράμμα eactdeσης ληξυπρόθεσμωνοτοχο
ο σουν έ Stig 31 Ma ου 2019,
μετά την παράταση η οποία
eξέπνευσε στις 31 Μαρτίου η
οποία ήρθε tea tiv togetacn
η οποία είχε οριστεί για τις 31
Δεκεμβρίου 2018.
υποχ2ecooecov
τούν τα ovyxe τικά πλεονεχτή
ματα της χώρας μας και να
χαταστούν ανταΥ(ονυστικές σε
Σε αυτό το πλαίσο, συνεχίζει
Created by Universal Document Converter