Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Υπάρχει μέλλον για τον ΠΑΣ
ICL 15
M. Τετάρτη 24
Απριλίου 2019
Αρ. Φύλλου 6329
Τμή 0,60€
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 | e-mail: [email protected] 1 www.neoiagones.gr
Πρόγραμμα και ΒορλαςΠΟ
ΘΕΛΟΥΝ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΖΑυΑΣ
ανακοίνωσε ο
ΣΤύρου στο Ζαγόρι
την Προγραμματική του διακηρυ5n
κα ως και τους un0Ψηφιους με το
συνδυασμό του, εδωσε στη & poσύtnm ο Δημαρχος Zayoplou και
εκ νέου unounqug. Βασιλης Ση0Ντιμπέιτ μόνο
παρουσία Καχριμάνη
ΣΕΛ. 7
Σταθερά δίπλα σας δομές
κονωνίκό έργο
Δημαρχος Ιωανννυν και επικεφαλής tng napataSns «Ενότητα Πολιyxag, συνοδευομενος ano un0Ψηφιους Δημοτκοος ΣμΒουλους. Exel
KEeEA, nawn Παπαχρήστου και
εργαζόμενους στο Δικτυο, ενώ
ΣΕΛ.9
Em τού Mména για το
κλείσιμο υς Εθνικής
στην Καλούτσιανη
αντιρρηση του στο ενδεχόμενο
κλεισιμο του un°καταστήματος ms
ΕΒνικης τράπεζας της Ελλάδος
θετικοι στην np σκληση tng EPT Yarn συμμεωχη τους σε ένα debate ενοΨει των Περιφερεσκυν Εκλογών δηλωStaudkon ootu V ineipuruve
ΣΕΛ 4
σαν τόσο ο επικεφαλής των Οριζόντων Hnelpou. Σ opg Pzan υλος, οσο κι au
ρα ο Δημαρχος luavvtvuw. Θωμας
ΜΛέγκας, στον Πρόεδρο του Δοκητικοο Συμβουλίου
Κουνσταντνο Μιχαηλιδη και τον
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Νέα έργα βελίωσης τον
υποδομών στην Hmpo
Παυλο Μυλωνά.
ΣΕΛ. 8
Χρήσιμες οδηγίες για τις
διαμός της Περι pepe g Hnelpou
γιατη Editiwan τυν un°δομών, triv
στηρι5n των αΥΡοτών και τη συνδρομή tng npog άλλους φορεις.
Πασχαλινές αγορéς
Η Δ/νση ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ. και το
τμήμα ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΤΟΥΡ ΤΟΥ
Δ/νσης ΑΝΑΠΤΥ Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ, ενοΨει τυν εορτών του
Πάσχα και λόγω tng ausrpevns
συνεδριαση trg n Οικονομική
Enirponn, n onola συνεδρασε με
mv npoe&ρα του Περιφερειάρχη
Αλ4vdoou KaxppdVn, δρομολο
Ncu έργα με κοινωνικό
πρόσημο στο Δήμο
σης. και ηροκεμένου να &ασφαλσ8e1 n ερυαμη λειτουργια της αγορας και η ηροστασα τ ν καταναλωτών ενημερώνει το καταναλωυ
ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΑ LED ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
onoluw α διαδικασιες Βρ κοντα
στο τελικό στάδιο
EEA. 6