Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 1781
M. ΤΡΙΤΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΧΡΟΝΙΑ
91 772529029121
ETO2: 48°
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 13864
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
F: 210 38 17 331-210 38 17 281
E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
T: 210 3817 700-210 38 17 716-210 3817 737
Για χρηματοδότηση έργων
ενισχύονται κατά 150 εκατ. €
δήμοι της χώρας
Ελληνικά αεροδρόμια
Πινακίδες
Γερμανικές αποζημιώσεις
Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλ
υποσχόμενη και ανερχόμενη
αίτημα του ελληνικού κοινοβουλίου για τις γερμανικές αποζημιώσεις επισημαίνουν Γρμανοί
σχολιαστές, με άρθρα τους σε τρεις γερμαν
πουργού Προστασίας του Πολίτη, Κατερίνας
Παπακώστα-Σιδηροπούλου, οι άδειες οδηγ
σης, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας
των οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθο
οι πολίτες στις μετακινησεις τους κατα την
εορταστική περίοδο του Πάσχα.
Πολωνία αποτελούν το τοπ 5 των ευρωπαϊκών
αγορων για τα
τα οποία δέχθηκαν συνολικά 23 εκατ. διεθνε
αφίξεις.
ελληνικά αεροδρόμια το 2018,
ς εφημερίδες: τη Frankfurter Allgemine
Zeitung, τη Sueddeutsche Zeitung και τη
δήμων
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΦΕΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΟΒΕ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ
Νο 1: το δημογραφικό
Νο 2: η επερχόμενη έλλειψη
φαρμάκων στη χώρα μας
και συντήρηση έργων τεχνι
πληθυσμού το 2017 στο 36,5% το 2050.
Φάρμακα με συμμετοχές για ασθενεί
και «κουρεματα» για τις εταιρειες
εέρευνα που έκανε το "Ιδρυχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
με εντολή του Συνδέσμου Φαρμα
κευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
(ΣΦΕΕ) συμπεραίνει ότι το δημογρα
φαίνεται πάντως ότι εξαντούν ασθε
νεις και εταιρειες, αφου και οι πασχο
ντες πληρώνουν μεγάλες συμμετοχές
για τα φάρμακά τους και οι εταιρείες
ίδια την πατρίδα μας, κάτι το οποίο
Ακριβότερη βενζίνη,
ακριβότερο Πάσχα φέτος
τα καμία πολιτική δύναμη κα
το ξεπερνούν ζώντας το σήμερα και
αδιαφορώντας για το αύριο. Ο ΣΦΕΕ
που έλαβε την πρωτοβουλία για αυτή
ειδοποιεί ότι λόγω των
κευτική κάλυψη, ότι από τα €3,6 δισ
το 2018 της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, μόνο το €1,945
εκατ. ευρώ δόθηκε από τα κρατικά
στις φαρμακευτικής επιχειρήσεις, θα
υπάρξει σοβαρότατη έλλεψη φαρ
μάκων με δυσάρεστα αποτελεσματα
προβληματική, ενώ δεν αποκλείεται
να κινδυνεύσουν να λευ ουν από την
αγορα και καθ
αναφέροντας: «Και ενώ μέχρι τόρα οι
δυσβάστακτες υποχρεωτικές επιστορες της φαρμακοβιομηχανιας προς το
μετατοπίστηκε στους ασθενείς που
πλήρωσαν συμμετοχές κοντά στο 28%
συμφωνα και μεπαραδοχή τουυ του
ιερώμένες θεραπείες
που ήδη χρησιμοποιουνται απο ση
μαντικό αριθμό ασθενών»
Όλα αυτά όμως την ωρα που η χώρα
φαίνεται ότι χρειάζεται όλο και περισσότερο τη φαρμακευτική περιθαλ η
δεδομενου οτι ο πληθυσμός εονά και εκπτώσεων clawback & rebates
επικίνδυνα! Σύμφωνα με τα αποτε που καταβάλει
λέσματα της έρευνας του ΙΟΒΕ, το Δεν είναι τυχαιο ότι ο πρόεδρος του
δημογραφικο συνεχι ει να αποτελείτο ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητριου
νούμερο ένα πρόβλημα για την πα -ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με την
δα μας, αφού διαχρονικά σημειώνεται παρούσα κατάσταση καθίσταται ανομείωση των γεννήσεων (κατά 36 χιλ. παρκτη κάθε δυνατότητα μελλοντικού
άτομα το 2017) και ταυτόχρονη αύξηση σχεδιασμού και απομακρύνεται το
του γηραιότερου πληθυσμού (άνω των τρένο της ανάπτυξης. Βγήκαμε από
65ετών), από 21,9% του συνολικού ταμνημόνια, αλλά όχι από την κρίση
κράτος για τα έτη 2012-2018 πληρω
σαμε σε υποχρεωτικές επιστροφές κι
εκπτώσεις €5,3 δισ. δεν φαινεται να
επηρέασαν την πρόσβαση των ασθενων στις θεραπειες τους, κάτι τέτοιο
φαινεται δύσκολο να συνεχιστει στο
μέλλον, αφού οι προβλέψεις για τη
φετινή χρονιά αλλά και για τις επόμε
νες, φαντα ουν ε αιρετικα δυσοωνες
Ήδη για το πρώτο διμηνο (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019) το clawback
του ΕΟΠΥΥ είναι αυξημένο κατά
16% συγκριτικά με το πρώτο δίμηνο
του 2018! Η είσοδος νέων καινοτομων θεραπειών στη χώρα καθίσταται
αυτή την χώρα δεν υπάρχει κανένας
ιγια το
you Υγείας αλλά και στον ιδιωτικό
τομέα με το μεγαλύτερο μέρος να το
επωμα εται ο φαρμακευτικος καοος
μεσω τον υποχρεωτικων επιστρο ο
τριωτης που να νοια εται
μέλλο
δεν μοιαζει παντως να ειναι θετικη
γιατο μέλλον, καθώς οι εταιρειες θα
υνεχιζουν να πληρώνουν υποχρεωτι
κές επιστροφές και αφού η λεομενη
κλειστή φαρμακευτική δαπάνη έχει
επεκταθεί νομοθετική μέχρι το 2022.
ΟΠρόεδρος του ΣΦΕΕ Ολύμπιος
Παπαδημητρίου εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό των εταιριών του
κλάδου για την χρονιά που διανύουμε