Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
M. ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27279
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
Η ελληνική ανορά κόκκινων
οανειων η 4η μέναλυτερη
Γιατί οι Βρυξέλλες
φο ουνται το
άνοιΥμα της Κίνας
στα Βαλκάνια
614 εχατ. ενο
Κίνα στη Βοσνία για ένα ν
ηλεχτροπα!αγωγής με καύση άνθ!ακα,
οδήγησε στην πα!έμβαση των ευQωπαϊ
κών εποπτικών Άρχων, υποστηρίζοντας
Οι εταιρίες διαχείρισης μπορούν να λύσουν πιο αποδοτικά το πρύθλημα των κόκκινων δανείων;
σμου. Αντίθετα, σε απόλυτη συ
εννόηση μαζί
ι παραβιάζονται οι κανονισμοί για τις
ηφιες χώρες. Η επικεφαλής
σφελος όλων. Συναινετικές δια
δικασίες θα ακολουθηθούν και
στα επιχειρηματικά και κατανα
λωτικά δάνεια. Το πρόβλημα θα
απαντα στο ε
Qώτημα τι μποΟεί να φοβούνται οι BQu.
Το άνογμα της Κίνας στη Γηραιά Η
τερο, σε συνδυασμό με
επισημ
αθητι
Η αγορά διαχείρισης δανει.
Στοχος της
νούσης, η ελληνική αγορά κόκκι
νων δανείων, είναι η 4η μεγαλύ
εκμηδενίσει τις
σεγγίζει τα 100 δισ. ευρώ (80
δισ. ευρώ βρίσκονται στο ενερ
έργητιχού)
ποσοστού είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώ
τη με περίπου 45% των δανείων, να χα
ραχτηρίζονται NPEs
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ
αίωση
Τοαμπ αποφάσισε να βάλει τέλος στις
εξαιρέσεις που επέτρεπαν σε οκτω χωQες
Διαχειρισης Απαιτήσεων από Δάνειακαι
Πιστωσεις, παρου σια του διοι ητικου ον -ανοίγματα
διαχειρισης δανείων θα προσφέρουν μια
σειρα καινοτομων και βιωσιμων νέων λυ
σεων και προτάσεων που δεν υπάQχουν
στην ελληνική αγ0Qά πρός όσους πQαγ
ματικά έχουν αδυναμία αποπληρωμής
των δανείων τους, έδωσαν οι εκπρόσωπ
να αγοράζουν ιρανικό πετ!έλαιο και
βουλίου και των υπολοιπων μελων της Ε
Το υΨος των δανείων που βρίσκονται
αστικα οι εταιρειες
πολύτως πρόθεση, ούτε είναι αυτοσχοπός
να προχωρήσουν σε πλειστηριασμούς ακι
νητων και να «παρουν» τα σπιτια του κο
ρα περίπου 20 δισ
νωσε σήμερα (σ.σ. Δευτέρα) ο Αευκός Οίη Κίνα, η Ινδία, η Τουρκία, η Ιαπωνία, η
Ο ιαπωνικός οίκος R&I αναβάθμισε την πιστοληπτική
αξιολόγηση της Ελλάδας σε B+ με θετικές προοπτικές
Ελλάδα-θα είναι
ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης
σει ότι η νέα κυβέρνηση διατηρεί τη δημο
σιονομιχή πειθαρχίαηαιουνεχίζει την
φαρμογή του μεταρρυθμιστιχου προγράμ
κλογές θα
διεξαχθούν έως τον Οχτώβριο του 2019,
σημειώνεται στην εκθεση Η R&I θα ανα
βαθμίσει την αξιολόγηση εάν επιβεβαιώ
απορριμματων των
R&I (Rating and Investment Information) ανακοίνωσε σημέρα (σ.σ. Δευτέρα)
ότι αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανοτητα της Ελλάδας σε Β+ από Β, με θετ
ειναι κουτια
ano υμινίου, Γιηα στι κα
μπουκάλια και
σακουηες
H00οπτικη οικονομία πιθανόν να πα
Πού θα βλέπουμε τα εκλογικά κέντρα
κομματων και υποψηφιων
Η ελληνική οικονομία πιθανόν να πα
αναφέ e
πλεονάσματα να διατηρούνται, το ποσο
η χω00θέτηση των εκλογικών κέντ!ων των κομμάτων και των υποψηφίων δημά0:
χων και πεQ4έρέ140χων σε οημοσιους χωρους στο κεντρο της προτενουσας, αποφασισε
για τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθή
ο 50% των απ0QQ1μμάτων που εντ
θεί το 2019 χαι στη συνέχεια. Η κυβέρνη
πίζονται στις ελληνικές θάλασσες είναι
πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκά
λια νερού χαι αλουμινένια Χουτάκια ανα
Ψυχτιχών, όπως
ου στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτ
είο Ειδήσεων ο καθηγητής του EQγα
στηQ1ου Θαλάσσιας Γεωλογιας και Φυσι
κής Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου
της πρόγραμμα και το Eurogroup συμφωνησε να προσφέρει στην Ελλάδα τον πρώ
ο κύκλο των μέτρων ελάφρυνσης χρέο
Δεδομένου ότι η κυβερνηση έχει μεγαλα
χρηματοδοτικά αποθέματα αλλά και δεδομενης της βελτι σης του χρηματοδοτικού
περιβάλλοντος έχει βελτια)θεί η βιασιμόσε
Όπως είναι γνωστό, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας έχει αποφασίσει να μην πα
ραχώρησε ι χωρο για εκλογ κα περιπτερα της Χουσης Αυγης και των παρατάξεων της
Στην πλατεία Συντάγματος θα εγκαταστήσουν τα εκλογικά τους περίπτερα ο ΣΥΡΙΖΑ,
αι οι υπο ηφιοι δημαρχοι Νάσος Ηλιόπου
η υποψηφια Περιφερειάρχης, Ρένα Δούρου
λος χαι Παύλος Γερουλάνος
Γιώ!γος Παπαθεο
ν άποψη
ΝΑ, τ
οψήφιου Περιφερειάρχη, Γιώργου Πατούλη, ενώ του υποψη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα