Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα Παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΑΪΟΥ 2019 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1343 ΕΤΟΣ 31o.YH L: 26S10 22044
TINON .ΕΛΛΟΥ: 0,00 ΕΥΡ2 . e-mail: [email protected]
FAX: 26S1029437
Ποιοι χρηματοδοτούνται στην Ήπειρο
20,5 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΣΕ
ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Το Υπουργείο Εου τερικών ενέκρινε την έκτακτη μορΡολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστοικονομική evi ση oc 88 μι ρούς opc vo και κυν, ου δοόμεν με τη νησυτ κότητα. Την ορα
νηοωτικούς δήμους της χώρας, για το 2019, με νότητα και τον πραγματικό rweU0μό, όπως
ουνολικό nooo ύψους 20.597.000,00 ευρω
επισημαίνεται στην απόφαση του Υπουργού Εουτερυών. ΑλΕη Χαρίτση.
Ανπλαμβανόμενο τις εηιρόοθετες δυσκολίες με
τις οποίες βρίσκονται ατιμέτωποι οι Δήμα ατών
to Ynoupycio Eou τεακών cv1.
αχύα εκτάκτως αυτούς τους δήμους για τρίτη συνεχόμενη χρονά- ri αυτό και τα κριτήρια
κατανομης της ενίσχυσης καθορίζονται βάσει year
Yn0υμίζεται ότι το ΥΠουργείο Εσωτερικών,
CKTOS από την αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών
ηόρων, υλοποίησε και τη θοοη νέων κρτηρίων
για την mo δίκαιη και op&λογική κατανομή utuv
Tuw nopow. Zudaoc onoaa 21
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Οι Έλληνες ευρωβουλευτές κρατούν
προκλητική στάση αδιαφορίας και
απύθος να το cydnga της Γενοκτονίας
TA NEA
Τσιμουδιάγιατο !ΗΠΕΙΡΟΥ
ξεπούληματωνΠοντίων οςεύκοντα
Τίποτα στη ζωή δεν είναι δωρεάν
ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Πάσχα
ovio vv ο. Ελληνες ewoo.
Ερχοντα!Περισσότερες | N/
από 1.000 θέσεις σε Λήμους
λης,αν τερατο
Ελλάδα την πε.
Οτης Κατοχής θα μείνο roripelgrecvn
Είναι ανόητο να υποβουνόημ opotrv να,
Xmwmi 1.080
ρίας για να cutogehoev να
Δικηγόρος
JA00ίον Διοοίον torre t από cacigaot.ov vaoortior