Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
.Ipp FAEP
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
M. ΤΡΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΙΜΟΠΡΑΣΊΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12249
0,60 ΕΥΡΩ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
ΟΟΣΑ: ΣΤα επίπεδα Του 2013 οι μισθοί σΤην Ελλάδα
Μεγάλες οι αΠώλειες στα εισοδήματα
ΟΟΣΑ αποδομεί τα στοιχεία Τσακλυτου και του Αλέξη Τσίπρα(τα οποία παρουσία
σε στην συνέντευξή του στον antenna) σχετικά με τις αποδοχές των εργαζομένων
Η κυβέρνηση δηλώνει ότι το ετήσιο εισόδημα μιας οικογένειας της μεσαίας τάξης μειώθηκε από το 2011 έος το 2014 κατά 5.258 ευρώ. Τα έτη 2015-2016 αυξήθηκε κατά
146 ευρω.
Ομως τα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι το εισόδημα Του Έλληνα εργαζόμενου επέστρε
ψε στα επίπεδα του 2013, χαμηλότερα δηλαδή και από εκεί που βρίσκονταν το 2014!
«Στην τσέπη» το 2018 έβαλε 15.671 ευρώ, μετά τις κρατήσεις φόρων και εισφορών. Τόσα
περίπου ή και λίγο περισσότερα ελάμβανε το 2013 (15.792 ευρώ). Το 2014 όμως αυξήθη
καν για πρώτη φορά σε 16.011 ευρώ. Ακολούθησε όμως νέα κατρακύλα, καθώς ο' αποδοχές του μειώθηκαν σε 15.792 ευρώ και σε 15.363 ευρώ το 2016, για να σταθεροποιηθούν
στα 15.434 ευρώ το 2017
Σελ.2
Ρεκόρ ταξιδιών
των Ελλήνων στο εξωτερικό
Ρεκόρ όλων των
ρωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, χυ«Πνίγηκε» στο αίμα
η Σρι Λάνκα
Γιατί «τρέχουν»
μετοχες
αι ομολογα
εποχών κατέγραφε ο αραος Tun
ίνω από 200 diveem του σκα reiop αν και
ουλάχιστον 450 τραυματίστηκαν σε βομβι
οχυρή θετική δυναμική τόσο της ελληνικής xepodia.
γοράς, όσο και της φθίνουσας πορείας του spreadTube
χαετούς ομολόγου σε σχέση με το αντίστοιχο γομανστικές επιέσεις που σημειώθηχαν σε εκκλησίες
και πολυτελή ξενοδοχεία στη Σ01 Λάνοα την ΚυQ4ακή τον 11άσχα για τους 20α Ολιχούς, η πρώτη
ρίς όμως να καταρριφθεί και το ρεκόρ δαπάνης για ΤΟχε καταγραφελ γοπρΝ Την ένα
δια, που
η επίθεση που
μειώνεται σε αυτό το νη
χυπολύνει τη σημαντική ενίσχυση των ποσδοοων για την
αναπτυξιακή πώοπτική της οικονομίας χαι των
δημοσίων οικονομιχών και του τραπεζιχού συστήματος. Η ανξηση του γενικού δείκτη από τις aezfg του 2019 διαμο0qeve
ται στο 26,1%. Παράλληλα, το περθώραο απόδοσης του δεχαε
τούς ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου, η διαφορά δηλαδή μετα
ξύ της απόδοσής του και της απόδοσης του αντίστουχου γε
νικού ομολό ου μειώθηκε 20ατύ 93 μονάδες βάσης, από την α
χή του 2019.
σί αφότου τελείωσε ο εμφιλιος πόλεμος ZQev 10
geva Επτά άνο υ που συνελήσθησαν και το εις
μεγάλης κρίσης.
τη σταθερότητα
Συνολικά, κατά το περυσινό έτος οι Ελληνες πραγματοποίησαν σχεδόν 8 εκατ. Ταξίδια στο εξωτερικό
έναντι 7,7 εκατ. το 2017 και 7,2 εκατ. το 2016.
p αν στη δ.αμεια ε4otov
σε σπίτι, αρκετές οοες μετά τις επιθέσεις, ο
ιμένες,από τις οποίες, σύμ per α με αξιοοματού.
ουολό
Cong, ηταν βομβιστικές επιθέσεις αντοκτονίας.
Την πρώτη θέση στις επιλογές των Ελλήνων κατέλα.
βε η Βουλγαρια με 237 εκατ τα ίδια και τη δεύτερη η
Τουρκία, με περίπου 1 εκατ. Ταξίδια.
αντιμετοοπ ουν αι ανο μενο εχφοβισμο από ε
ΤΟεμιστές βουδιστές μοναχούς τα τελευταία χ00n3
ΟΑΕΔ: Προγράμματα
ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
Τη M. Τετάρτη
ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ
ηματί
οόγ αμμα δεύτεοης ευκαιρίας, για επιχειρηματίες που αλεισαν τις επιχε οοεις τους,
υπό το βάρος της ο.χονομικής HQ(σης, έχει
ανοίξει τον τελευταίο μήνα οπως δ λωσε στο ΑΠΕ
κειται για επιχορηγήσεις που κυμαίνονται από 12-36
Χιλιαδες εν χαι απευθυνονται σε όσους θελουν να
τις 24 Απριλίου, Μεγάλη Τετάρτη, θα γίνει η
πρώτη πλήρ.ομή των δικαιούχων του επιδό
ματος στέγασης (ενο χίου), τονν οποίων οι αι
τησεις εγχΟίθηκαν έως τις 31 Μαρτίου 2019 Το ποσό των 82.461.054,80 ευροό θα ταβληθεί σε 177.638
ooo υούχους χαι αφορά περισσότερα απ ό 477.000 άτο
μα Το επιδομα θα δοθεί αναδ ομιχά από 1ης Ιανουατέλος εποχής για τα βιβλία εσόδι -εξόδιον
που τηρούν χει(rirea pa οι επιχειοήσεις 20αι οι
ελεύθεροι επαγγελματίες φαίνεται πως πλησι.
άξει. Αναλυτικότερα όπως γνωστοποίησε ο επιχεφα
λής της Ανε άρτητης ΑΟΧής Δημοσίων Εσόδων (AAΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, μετά το Πάσχα θα τεθεί στα
διαχά σε λειτου για το συστημα της ηλεκτρονικης τη
ΜΠΕ η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ Μ. Καραμεσίνη. I
ξεχνήσουν ξανά, με ταυτόχΟονη, e00μυση οφειλιν,
tou 2013.
Q1Ισης βιβλίων.