Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου! Ετος ιδρύσεως 1932
ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ Ι Ηλεκτρονική έκδοση: www.aratoncom | Δευθυτής nonH ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
Εξαιρετικήηαρουσια οι νεαροι
Λασιθιώτες αθλητες στιβου
Τα εγκαίνια του κέντρου του Θεοδ. Πατεράκη
Με αναφορές στο Λασίθι
και αντιδράσεις από τα κόμματα
Ξεκίνησε η συζήτηση για το νομοσχέδιο για την Παιδεία
. Θα έρθει στο φως ο
θησαυρός του αρχαίου
Όλούντος
. «Το "σπίτι" μας
στο τοπίο στην τριτοβά9- φορά το Λασίθι μπαίνει onolo μετονομάζει σε
μια εκπαίδευση, στο εξε" ισότιμα στον πανεπιστ- ληνικό για να αποφευχθ
χρειάζεται καλύτερη
οργανωση»
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
ταστικό σύστημα εισαγω- μιακό χάρτη της Κρήτης, η αντιπαράθεση με το Πα
γής στα ΑΕΙ αλλά και στο
καθεστώς στα Πρότυπα
και Πειραματικά Σχολεία
τόνισε χαρακτηριστικά
νεπιστήμιο Κρήτης.
«Fa πρύτη φορά το Λα.
Ανέφερε επίσης πως
για το ecua του Εργαστη.
ριακού Διδακτικού Προσω.
πικούΕΔΙ ) όλων των κοΣελίδα 7
μπαίνει
Αντίδραση από τη ΝΔ !
Στραγγαλίζεται εδώ
ο δημοκρατικός διάλογος
Ειδική αναφορά έκανε
Υπουργός στο Ελληνικό
Κρητης, δήλωσε χθες ο Υ.
πουργός Παιδείας Κώστας
Κώστα
τηγοριών που έχουν ένα και
ιαΒρογλου απο το-Βημα αναφερόμενος στην ανω. ακατάστατο εργασιακό βουλευτική διαδικασία.
της Βουλης, στο πλα σιο τατοποίηση του ΤΕΙ Κρή. καθεστώς και ένα ακατά. τόνισε ο κοινοβουλευτι
συζήτησης που άρχισε της που το μετατρέπει στατο ακαδημαϊκό καθε- κός εκπρόσωπος της ΝΔ
το νομοσχέδιο του ουα σερ ον τ οτα με στώς όμενο νομοσχέδιο, Κώστας Τζαβάρα λκατα
as ευχο αστε
λή Amr on
γείου Παιδείας Ερευνας ματα αυτά θα γίνουν ένας στις αρχές του καλοκαι φια πως μετέτρεψε το κο
και Θρησκευμάτων. Το νο, εξαιρετικός τρίτος ηόλος ριού, θα το αντιμετωπί- νοβούλιο σε Παράρτημα
pewa αλλαγές στην Κρήτη. Για Πρύτη σουμε όηως θα αντιμετω- της κυβέρνησης. Εξίσου, η
πίσουμε και το θέμα του Νίκη Κεραμέως επισήμανε
Ειδικού Τεχνικού Εργαστη. ότι το σχόδιο νόμου περιακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) ριλαμβάνει περισσότερες
και όλων αυτών των κατη- από 1.000 σελίδες και 200
ριών. Συμφωνα με τους άρθρα και κανεις βουλευπαράγοντες του υπουρ- τής δεν θα μπορούσε να
γείου η δήλωση αυτή μαρ. το έχει μελετήσει ουσια.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ
ΜΑΪΟΥ
epbi ρονται
vroiopesen! oYés
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙ!
τυρεί, πως, το
Υπουργείο
στικά σε έναΤριήμερο.
Παιδείας έχει λάβει τις Σε γραπτή δήλωσή του
αποφάσεις του που είναι πρώην πρόεδρος της
οριστικές και δεν αφήνει Να ηάννης Πλακιωτάκης
περιθώρια και παρερμη- αναφέρει πως "Χυρίς κανείες αφού θα εφαρμόσει μια έκθεση σκοπιμότητας
όσα προβλέπονται στο νο, και βιωσιμότητας, και χωμοσχέδιο, ενισχυοντας την ρίς να εξασφαλίζονται τα
δημιουργία και τη στελέ- επαγγελματικά δικαιώματα
χωση του τρίτου Πανεπι. των αποφοίτων. ιδρύεται
στημίου στην Κρήτη, το ΗΣΥΝΕΧΕΙΑ Στη σελίδα 3
ΓΡΑΜΜΗ ΕΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
I 18011010800
áBBaro
Mereparou Kup ακΚ/ΕΙΣΤΑ
www.ktimatologio.gr
www.ktimalasithi.gr
Αμμούδ4, Αγιος Νικόλαος
Τηλ: 28410 23173/ 6972080682
ΓΡΑΦΕΙΑ: Α. ΝΙΚΟΛΑΟΤ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, ΝΕΑΠΟΛΗ,
ΟΡΟΠΕΔΙΟ, ΣΗΤΕΙΑ
09:00-2030
Ι.ΚΤΕΟ
ΝΟΜΟΥ ΝΑΣΊθΙΟΥ Α.Ε.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
προϊόντα
#10787
balloon
Εξοπλισμός Εστιατορίων & Cafe Bar
KIDS CLOTHIN G
yygyuw
To balloon odn0ε το ταξίδι του!
Σας ηΕρμένουμε στο κατάστημά μας
στον πεζόδρομο, 28ης Οκτώβριου 9
|Να βρεοούμε στον υΓέροχο κόσμο της
28410 26333/23654
loduAy, Νικολάου-Kpm;
[email protected] de
akisg
mayoral και της MARASIL
28410.32100 28420.93100

Τελευταία νέα από την εφημερίδα