Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
M. TΡITH

23

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5120

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
ΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΗ ΚΑΙ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ

«Λαδόπουλος»:
Ναι µε επιφυλάξεις
ΣΕΛ. 5

∆ΥΟ ΝΕΕΣ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Ν.∆.:
Με διπλό
προβάδισµα
ΣΕΛ. 2

ΑΥΡΙΟ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΠΙΡΤΖΗ

Προεκλογικό...
«ευχέλαιο»
στην Πατρών
-Πύργου

ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΡΡΗΚΤΩΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο σκοτάδι
το ΒΙΟ.ΠΑ.!

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 29-35

Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΕΥΚΟΛΑ 2-0
ΤΟΝ ΗΡΟ∆ΟΤΟ ΣΤΗΝ ΑΓΥΙΑ

ΣΕΛ. 28

ΣΕ ΠΕΛΕΤΙ∆Η ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΗΡΑ∆ΑΚΗΣ

Εθνικό
εργαλείο
το λιµάνι
της Πάτρας
Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΤΗΣ Ν.∆. ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΗΝ «Γ»
ΣΕΛ. 15

∆ιµέτωπη επίθεση
από το ΣΥΡΙΖΑ
ΣΕΛ. 22

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ

Παραµένει...
το «χειρόφρενο»
στον Οδοντωτό
ΣΕΛ. 5

ΨΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΨΕ ΣΤΟΥΣ Ι.Ν.

Το Τροπάριο
της Κασσιανής
ΣΕΛ. 14

Στόχος
επετεύχθη,
ικανοποίηση
για το θέαµα
«ΚΛΕΙ∆ΩΣΕ» Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ-2