Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ετοιμάζει βαλίτσες για football league
ΝΕΟΙΑΙΟΝΕΓ
Τρίτη 23
Απριλίου 2019
Αρ. Φύλλου 6328
Τιμή 0,60€
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fax: 265 10 37880 l e-mail: [email protected] l www.neoiagones.gr
Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ AHM ΕΥΜΒΟΥΝΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΝΕΑ
μάχες από μικρό9.
τον Μίλτο mta τον γνυοισαμε
ano μικρη ηλικα άρχισε να εκφράζεται μέσα an' αυτή φτάνοντας
κών του Συλλόγων
ΣΕΛ.2
ΣΕ LANNENA
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ
ΦΊΛΟΔημος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
δ1em προγράμματα σουδών
διετών npoYPappatuv
n xpnparo
δότησης από το Υπουργειο, pe
50.000 ευρώ έκαστο. ανακονωσε
ΣΕΛ. 3
Πασχαλινή κίτρα Δημοτικής
Αρχής και Néας Enoc ς
En Dcoptynon 0φους &6 εκ. ευρώ για Τους Δημους tng Hnelpou και 150 εκατ. ευρώ για tn Χραματοδ0man 4ργων και επενdutnei dpaamoottuv ο υν τον Διμων tng xu pas nou εντάσσονται στους αναητυ αοος ονες Προτερα10 ituv του
EA. 3
η Δημοτικη
ανακοινώνει
amSng συγκεκριμένων δράσεον
στο ΕΣΠΑ.
ΣΕΛ. 10
Εντολή αυτοδυναμίας
zime 0 M. ΓΙΑιάκος στα
eyKafvia του εκλογικού του
ΖΕΥΤΑΡΊΩΝΤΣΟΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τελευταίο βήμα για μια
εκκρεμότητα 33 ετών
«Ισχυρή εντολή για αυτοδυναμια
γήσουμε το Δημο μας στο diplo»
zntnae ο Δημαρχος Ζιτοας και ΕΚ
στην ομιλία του στα eyKalvia tu
«Έντιμη Πολιτεια, το Βράδυ του
Παρουσιασε τους υΠΟΨηφιους
Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενοtnog XXIII της Δημοτικής Ενότητας
luavvtvuw του Αφου Ιωαννιτών
σεις ηεριοχές Δροσιά-Πεντέληορθιο τον Οκτώβριο
το γεφύρι της Πλάκας
νων, θυος ΜΠέγκας. με τον αναdoxo, npoola του αντιδημάρχου,
Δημοτικούς Συμβούλους τυν
ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΙΕΡΟΒΑΣΊΛΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
οδομιας Γιώργου Btvn
ΣΕΑ. 10
ΣΕΛ. 7