Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
wP κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τοιο του
Πρεπει να ξέρei
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ης ΒΑΣ ΖΕΡΒΑ. Ε ος450.Aa φύλλου 11459 Τιμη 0
lio της-Ε ion ς-in
Kup κη 2021 Ampu 2019
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ Ο ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
στις8sanomfg tou Πό.
σχεδίου ano το Υ.Ποί.
eiac "Καταγγελλουμε
σε αΠΟρατήρητο ano τρόιο τον ευτελισμό
την Arunohiteun,με της κοινοβουλευτικής
την Τομάρχη Παιδείας δοαδικασίαςκα του δη
της ΝΔ, Νίκη Κεραμέ. μοκρα τικού διαλόγου
υς να καταδικά(a pc από μί κυβέρνηση και
tor nio amepiqpaoto évav Y1ιουργό Παιδείας
Ίμές κατάθεσης και e.
oe ανακονυσή της
αςκου του ΚΙΝΑ,
ουΠοαδείας να το ve. To vopoopeso αφορά
ο Μίκη και την Τρ»-dpeoa και το Πανεη
ev 0a ξανα σχολη.
0ei pr την
nout!κή ο
σχεδιο του YnoupreiΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ!
Όμως "Τυφλίτη" μου, μη θυμώσεις!
Anki arierro Tpapuala Μήνα Anpan! Κοντά ο
Maine
Μάης rap ra να θυμηθοάμε κου το Ζήσε Μάη μου να
ου μιο Ιωαννίνων, dpa ||
τοβάθμια Εκηαίδευκαι το Ταήμα Λουστιταύτα ra va npolé, Προκάλοε την έντο. Στόχος του voquiqu
το διαβόητο Νομο- της Νέας Δημοκρα i- touemtiyorto; μέσα
Ynoup1ός Παδείας onΜόνο nou η 9p ίση ανορίρονταν στα ζώα, nou
nafolyopoioav οι Βουκόλο, λόγω
της ανέχαος του
στεί με υΐ &o&aacaoia
pe, κατέθεσε νύχτα νη αντίδραση τόσο στε'μετηδιαδικασία
|xeipia va, oc paiouion/
Ewww.aarnaas
«ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ!»
Τέλεση Αγιασμού
Εκλογικού Κέντρου
Σά66ατο του Λαζάρου
20 Απριλίου 2019 στις 20:30
Λεωφόρος Ειρήνης 19
Με διψήφια διαφορά
ΠροΠΟρεύεται
η Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ
nou enixeipei
να δημιουρ
Το Σάββατο Του Actapoua
20 Arpniou 2019 και ωρα 20:30
Η ΝΙΚΗ ΤΝ ΔΗΜΟΤΩΝ!
βέρνηση ΣΥ.
ΡΙΖΑ, μαζί με
nova και τη
σκανδαλο
θηρία, δεν
φαίνεται να ηοδίδει τα προσδοκώμενα
an°τελέσματα. Tmv ίδια ώρα nou n ΝΔ
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρούν
Οι Υποψ φιο Δημοτικο. Συμβουλο
μας,με rIS οικογενειες rous
και φίλους Του Συνδυασμού.
NIKOS Γεωργάκο
"ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ!»
στη Λεωφορο ειρηνης 19
no τον Αλέεη Toinpa και το κόμμα του.