Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 -ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27278
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
E11 1 0 ει νωση του
εΑΛΕ 1 μματος στο
ισοζυγιο
Τρεχουσών
Η καινοτομια στηριζει
Πάνω από το 50% των ελληνικών εξαγώνων πραγματοποιείται από μόλις εκατό επιχειρήσεις
λειμμα στο ισοζυγιο ιρεχονσων Luvan.
λαγών στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουα
ρίου 2019, αγγίζοντας τα 2,2 δισ. ευρά H
εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την Τράπεζα
της Ελλάδος, οφείλεται κυρίως στην επι
σε επίπεδο οικονομίας,
κλάδου και επιχείρησης
Extrastat, ICAP xou EBE
ση την έρευνα, το Top-100
σεων (χωρίς να υπολογίζοras
ωση των ισοζυγίων αγαθών χαι δευ
τερογενων εισοσηματων
ισοζυγ
ξήθηκε στα 3,8 δισ. ευρώ από 3,6 δισ. ε
00 πέρυσι, λόγω της επιδείνωσης του ισο
υ αγαθών χωρίς καύσιμα, ε
ων ελληνικων εξα
αγωγών των 100 κορυφαί
GREECE
Ανάπτυξη χωρίς
αύξηση χρέους
επιδιώκει ο Σολτ
πόλοιπες
380.000 ευρώ. Παράλληλα,
άγουν, Χατα
στημίου Αθηνών, Μαργαρίτα Κατο
των συνταχτών-μαζί με τους Σαράντη Κα
χώρες (έναντι τριών σε ισάριθμες χώρες
για τις υΠΟΛΟιπες) και πληρωνουν τους
έργαςομενους τους πο
ΓεΟιανός υπου07ός Οικονομικών
Όλαφ Σολτς, απέκλεισε την ανάληψη νέ
ου χQέους για την τόνωση της επιβ!αδυομενης γε!μανικής οικονομιας και απε
δωσε την αναιμιχη ανάπτυξη φέτος σε ε
ξωτεQ1χούς πα!άγοντες, όπως τις exQeνδυνο
εξόδου της Βοετανίας από την ΕΕ χωρίς
ιχε4)ησεις π Qαγμα.
Μούτο-έρευνας με
αλύτερα
ισθός στις 1500 ευρώ,
ληνικών εξαγωγών, ενώ μια επιχειρηση
που ανήκει στο «κλαμπ» του 1% αυτών
με τις υψηλότερες εξαγωγές, εξάγει χατά
100 φορές περισσό
τεQo από μία επιχείρηση που ανήκει στο
», που παρουσιάστηκε
στΘεσσαλονι η στο πλαίσιοεηλωσης
υ Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) και
του ανεξάρτητου, μη κερδοσκοπικού ερευ
νητικού οργανισμού «διαΝΕΟσις». Η έ
ρευνα της διαΝΕΟσις, που άντλησε δεδο
μένα κυριως απο την περιοδο 2003-2015,
βασίστηκε σε δείγμα 17.000 επιχειρησε
ων, που είάγουν 2.700 προϊόντα σε 190 ε
σεις στην Ελλάδα
Top-100 ανέρχεται σε
ντι 16.200 οτι μικο τερ
μέσο όρο πάν ω από
α!α η καινοτομια φεονει πωλησεις στο
υπόλοιπο 99%
Σε συνεντευξη του στο BBC την Παρα
σκευή, ο Σοσιαλδημοκράτης υπουργός α
«Στις εξαγωγές το μέγεθος έχει τεράστια σημασία» είπε χα ακτηριστικά ανα
φερόμενη στους συγκεκριμένους αριθμους,
Από τα συμπεράσματα της έρευνας
προχύπτει ακόμη οι μεγάλες επιχειρήσεις
είναι πιο παραγωγικές, έχουν
αθηγήτρια
λύτερη οικονομία της Ευρώπης μπορεί να
βυθισθεί σε ύφεση μετά την περικοπή από
Δρομοι συνεργασιας ΕΛΛαοας-Ρωσιας στις
σιδηροδρομικές μεταφορές και υποοομες
την xv βέρνηση της προβλε-ΣΡΝΑ
Διχασμένοι οι
νομικοι για τις
γερμανικες
arl ΟΖημιωσεις
λο το φάσμα συνε!γασίας Ελλά
ευρωπαικων κανονισμων χαι προτυπων
δας και Ρωσίας στον τομέα των
γνωσία και εμπειρία των ρωσιχών σιδηροδρόμων, όσο και των ελλην χών τεχνικών
μών και των Μεταφο!ών συζήτησαν ονΕπιτροπής Ελλάδας-Ρωσίας κατά τη 12η
αντησή της αποτυπώθη
ταφορών της Ρωσικής Ομοσπονδίας
Yevgeny Ditrikh, σε συνάντηση που
χαν την πε!ασμένη Πέμπτη στη Θεσσα
λονίκη.
Αίμα 42.000 ετών από άλογο
4ριχτά εγκλήματα στην Ελλάδα. Πολλοί
τάστηκαν. Έ
ίες. Ο ελληνικός λαός δικαιούται πεμα
σοτε!α απο ενα απολυτο «οχι» της γε
μανυχης Χυβέονησης για τις πολεμικές α.
αλλαγή
τεχνογνωσιας στις σιδηροορομιχες μετα
πάγοι της Σιβηρίας έχρυβαν μια (ακόμη) έκπληξη για τους επιστήμονες: ένα ν
ελ Λέμαν,
αρό άλογο ηλικίας 42.000 ετών που πεQ1είχε υγρό αίμα, το αQχαιότερο που έχει ποτέ βQε
on σημασία στην ανάγκη σύμπραξης ελληανταποκοιτής του π!ώτου δημόσιου Quδιοτηλεοπτικού δικτύου ARD στην Αθή
να στην ιστοσελίδα του δημόσιου γεοέργα υποδομων, τόσο στις επικράτειες
των δυο χωρων όσο και στην από κοινού
ανάληψη έργων σε τρίτες χώρες, ιδιαίτ
Είναι η δεύτερη φορά που αναχαλύπτεται ζώο της εποχής των πάγων να περιέχει υ
γρό αίμα. Το 2018, η ίδια επιστημονικη ομάδα, με επικεφαλης τον Σεμιόν
πικεφαλής του Μουσείου Μαμούθ του Βορειο-Ανατολικού Ομοσπονδιακού
Πανεπιστημίου στο Γιακούτσκ της Σιβηρίας, είχε εξάγει υγρό αίμα από αγ
χρ γκόριεφ ε
Deutschlandfunk (DLF). AA

Τελευταία νέα από την εφημερίδα