Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
Belpp FAEP
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ
20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΗΜΟΠΡΑΣΊΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12248
0,60 ΕΥΡΩ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
ο μακρύς προεκλογικός κύκλος απειλεί την ελληνική οικονομία
κίνδυνος επιστροφής στην ύφεση
«Καμπανάκι» για την πορεία της ελληνικής οικονομίας χτυπούν οι αναλυτές, σημειώνο
ντας ότι υπάρχει κίνδυνος επιστροφής σε ύφεση, λόγωτης έναρξης μιας μακράς προεκλο
γικής περιόδου.
Ενας υπερβολικά μακρύς προεκλογικός κύκλος, ιδίως αν κυριαρχήσει ακραία πολιτική
αντιπαράθεση, δημιουργεί ανησυχίες όσον αφορά την αποτελεσματική αντιμετώπιση τον
προκλήσεων, η οποία δεν πρέπει να καθυστερήσει.
Τους επόμενους μήνες δεν υπάρχει η πολυτέλεια η οικονομική πολιτική να χάσει πολύ
τιμο χρόνο χωρίς να αντιμετωπίζονται ευθέως τα σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία
της οικονομιας.
Αν και είναι προγραμματισμένο σημαντικό δημοσιονομικό πλεόνασμα, δεν υπάρχει περιθώριο για καθυστερήσεις στον τομέα της αξιοΤοίησης της δημόσιας περιουσίας ούτε ενδ
ψει ενδεχόμενων προβλημάτων που θα δημιουργηθούν από δικαστικές αποφάσεις που θα
επιδικάζουν πληρωμές αναδρομικών σε συνταξιούχους ή μισθωτούς.
Πέμπτη πιο «δυστυχής»
οικονομία η Ελλάδα
| Η Βουλή ψήφισε την άρση
Μεγάλες απώλειες
για τους δανειολήπτες
σε ελβετικό φράγκο
ασυλίας Λοβέρδου
Και φέτος η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της
κατάταξης με Τις mo «δυστυχείς» οικονομίες της ετήσας λίστας Bloomberg Miser Index.
ε 213 «ναι» Χαι ένα «ogu», ήρθη από την Βουλή η ασολία Ανδρέα Λοβέρδου. Παράλληλα, με 209 «ναι», το
«οχι» 20αι ένα «παρών», ήΟθη και η ασυλία του
εγάλες ζημίες θα προκαλέσει σε δεκάδες χιλιά.
Η χώρα μας βρίσκεται σταθερά στην πέμπτη θέση
του Bloomberg Misery Index, ο οποίος στηρίζεται στα
στοιχεία για τον πληθωρισμό, Την ανεργία και το πώς
αυτά επηρεάζουν τους πολίτες της χώρας. Στον δείκτη
εμιζέριας» φιγουράρουν συνολικά 62 χώρες και την
δες νοικοκυριά η τελεσίδικη απόφαση του Αρεου Πάγου σύμφωνα με την οποία όσοι είχαν συνδε.
ει τα δάνειά τους με το ελβετικό φράγκο θα πρέπει
να συνεχίσουν να τα εξυπηρετούν με βάση την ση.
μερική, πολύ χειρότερη ισοτιμία,
Η υπόθεση αφορά περίπου 70.000 δάνεια, αξίας 10
δισεκ.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση δανείου που το 2007
ισοδυναμούσε με 100.000 φράγκα.
Τότε καθως η ισοτιμια ήταν περίπου 1,57 φράγκα
ανά ευρώ, το κεφάλαιο του δανείου αντιστοιχούσε σε
περίπου 60.000 ευρώ. Σήμερα όμως, που το φράγκο
έχει ενισχυθεί στα 1,13 προς το ευρώ, το χρέος aufb
νεται στα 88.000 ευρώ.
Σαλμά βουλευτή της ΝΔ
Τέλος, με 213 «ναι» 20αι τοία
λευτή τον ΑΝΕΑ η Φωκά.
οχι» ήρθη και η ασυλία του βοναρνητική πρωτά διατηρεί η Βενεζουέλα, όπου οπλη
Bu ρισμός προβλέπεται να εκτιναχθεί στο 8.000.000%
xoxooV, 1105Είμαι στο στόχαστρο μια ομάδας πολιτιχών χαχοποιών. Πρό.
0%πο με πΟάσοπο θα συντράρο, την σκευοοία», δήλωσε ο Αοβέρ.
δος,ιτισε ότι ζητά την ά ση της αυλαςτου πΟΧειμένου
να χαθίσουν όλου οι υπεύθυνου αυτής της σχενορίας στο σκαμνί.
λιο οπωσδήποτε να μην υπάρχει ούτε σε έναν πολίτη η ευλοφέτος.
μετη Βόρεια Α
Τουρκία, η οποία επίσης βιώνει Τις εππτώσεις από
ης μεγάλες απώλειες της λίρας και τις εμμονές του ΤογίΤΤ Ερντογάν
ρική και ένα σκα orm mo κάτ TV
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΒΙΟΜΗΧ
ΝΑΥΤΙΑ
του εμπορ
Εν πληρώνει Τ
ονασιών
α το ποτο δίμηνο του 2019, τα στοιχεία δεί
χνουν σχεδόν μηδέν στις Πληρομές εκ02εμών
επ στροφών φάρου (480 εκατ. από 488 εκατ.),
ενω συνολιχα, οι λη ιπροθεσμες υποχρεωσεις του δη
μοσίου ποος τους ιδιώτες αν ήθηκαν τον Φε (ουά010
στα 1.669 δισ. (από 1,578 δισ. τον ΙανονΟιο). Τα χοέη
του δημοσιου έποεπε να μηδενιστουν πέρυσι το χαλο
νξηση 7,7% στον δείκτη χύκλου εογασιών της
βιομηχανίας. Ταυτόχρονα ο μέσος δείκτης του
ελευταίου 12μηνου εμφανςει άνοδο 9,7%. Ο
Γενικος Δεχτης Κυχ ου Εργασιων, σε συ XQ.ση με
τον αντίστοιχο δείκτη του φε eovce ou 2018, ποφον
σίασε αύξηση 7,7% é αντι βελτίωσης 3,9% που σημει
ύθηκε Χατα την αντίστοιχη συγκριση του ετους 2018
ατά 0,8% νισχύθηχε τον Φεβοουάριο η δυναμη του εμπο(αχού στόλου, που διαμοΟ4ώθη.
σε 1868 πλοία έναντι 1853 τον αντίστοιχο
μηνα του 2018 εορους χορητιχοτηταςκατα endeta
μειοση 1,7% queμος τον φουτη e πλοίων υποχώρησε 2,3%, ενώ στα επιβατηγά η Χατά 5,4% αύξη
ση στον aqu μόσυνοδευτηχε από 4 1% υποχ
χοΟητικότητας
ρηση τη
με το 2017