Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

20

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5118

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΠΟΨΕ (7 µ.µ.) Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Κινητοποίηση για Τσίπρα
3 ΣΤΟ «ΠΟ∆Ι» Ο ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
3 ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ ΣΕΛ. 4

ΕΝΩ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟΣ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ

«Το ποτάµι θα
είναι η θετική
έκπληξη…»
ΣΕΛ. 5

«Μίλησε» το DNA
για τη µητέρα
του νεκρού βρέφους

Η 33ΧΡΟΝΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
ΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΓΝΠ, ΕΝΩ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Η ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

ΣΕΛ. 2

ΤΑ «ΒΡΟΝΤΗΞΕ» ΑΠΟ ΤΗ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Αναταράξεις
µετά...
µουσικής

Ο ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΗΝ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΤΣΑ

Απόψε (9)
η πρώτη
εκδήλωση
ΣΕΛ. 22

ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΤΟΥ ∆Ε∆∆ΗΕ ΗΠΕΙΡΟΥ

Κατέρρευσε
µπροστά σε
δεκάδες πολίτες
ΣΕΛ. 8

ΑΙΧΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Θ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

ΤΙΜΗΘΗΚΕ Η ΜΝΗΜΗ
ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΒΟΤΣΗ

Η Πάτρα
δεν ξεχνά...
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 7

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΧΘΕΣ ΒΡΑ∆Υ ΑΠΟ ΨΩΜΑ

Το πρόγραµµα του «σπιράλ»
σε οκτώ ενότητες
ΣΕΛ. 22