Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Παρασκευή 19
Απριλίου 2019
ΑΟ Φύλλου 6326
Τμ ή 060€
Mpute ΑΡΕΤΗ ΜΑΑΑΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fax: 265 10 37880 I e-mail: info@neoiagonesgr | www.neoiagones.gr
ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ
ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Επίσκεψη ΡΖάουλου
στην «ΠΙΝΔΟ
ρου και επικεφαλής της aveSapmms
ΣΕ ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
oiKntxfng napdna
ng neuntng.DS
στην ένταξη
Δημητριου και μέλη του διοικητικο
σΨΒουλιου.
ΣΕ. 4
τών, avoel τον δ λογο για την
υν ημεριδα nou διοργανώνει το
ZaBBato, στις 10:30 το npul, στον
Πολυχώρο «Δ Χατζής. (Παλιά Σφα_
γει) του tng
Ton!κής Αυτοδιοικησης στη Δ axElμε 84α, «Ο ρόλος
Duvedzei ας συναντήσεις
ης ενόψει εκλογών
n T. Καλογιάννη
S Πολιτικής Minding
qepe iatdtg συναντησεις nou ειχε στα Γ ννενα x8eg o revKdg rpappattag Μεταναστευτική
oang. Dnug tov σε ηλέον εχει τελειώσει η φάση tng unodocng και Περν e ae aum tng εντα ης με τους δημους
να εχουν Sava καταλι υκό ρόλο.
Tig n ony ομενες ημερες n unopeΣΕΛ. 7
Δημαρχος Ιωαννιτών Τατιάνα
Καλογιάννη. συνοδευόμενη από
un0Ψηφιους τοπικούς και δημο".
ΑΠΟ ΤΟ Ν. ΓΚΟΝΤΑ
Κριτική αλλά
και Προτάσεις
TEE/Tpnpa Hnelpou.
ΣΕΛ.9
Η Πρόταση της Νέας
Εποχής για την eEuravon
της ΔΕΥΑΙ
την Πρόταση της napataSns «navveva Nea Enoxn» για mv ΔΕΥΑΙ
παρουσιασε ο υποΨηφιος Ομαρχος
τκές εκλογες κι ενώ dnug εΠαναλαμΒάνει
συνεχώς. Ο ΕΠΙΚΕΦαλης mg και υΠΟΨηφος
δικά tng Πολύ σοβαρά προβληματα.
Οι ευρωεκλογές
δεν είναι δημοψήφισμα
σει μι μια npaSn pe ιδιατερο συμβολισμό
ρησης ο εκσυγχρονισμός της. n
ανάκτηση του ορους mS και η
Εμπιστο
TaSng να μην npoBoov στο dong a εκλοYIK00 KEVtpou αλλά αντι αυτοο να διαΑΕanopuv tg Mntpan0λης και στην Ιερά
Μονη Δουραχάνης
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΚΙΝΑΛ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
XEA. 3
ΣΕΛ. 8
ΣΕΛ. 8