Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΓΙΚΟΣΑΓΏΝ
KAOHMEPINA
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Δύο αρχοντικά, Που
θέλουν να γίνουν μουσεία
Ο «Χορός τον προγόνων»
του Μ. Σπέγγου
αν κερδίσει
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ g
"ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»
Στο πλευρό
Στην υλοποίηση μίας ενοποιημένης Πλατφόρμας έξυπνης Πόλης, που θα ολοκληρώνει δεδομένα
και λειτουργίες από επιμέρους «έξυπνες» εφαρμογές και υπηρεσίες, προχωρα ο δήμος loav nov
του ΚΕΘΕΑ Ηπειρος
Για τη οημαντική ηροοφορά του
μερώθηκαν ο un°Ψήφος δήμαρ.
unowhpol δημοτικοί σύμβουλοι
και ούμβουλοι της κοινότητας luΟΜνων της napotoEnc «Γιάννενα
Néa Enoxtu από τους επιστημονικό
.:.. ΑΠΟΚΤΑ Η ΠΟΛΗ
ΣΕΛΙΔΑ 4
n. ΤΣΙΛΗ
Αντιδήμαρχος
από Δευτέρα
Καθήκοντα αντιδημάρχου Παιδείας
Κοινωνικής Πολπικής, Νεολαίας,
Μια έμμεση απαντηση
στις Παρατάξεις
ToMn, με
αποτέλεσε η
Παρουσίαση του
στρατηνικου σχεοιου
Που εκΠονήθηκε το
2018 σε συνεργασία με
το τμήμα Πληροφορικής
και Επικοινωνιών
του Πανεπιστημιου
ωαννίων. «Το μελλον
για τα Γιάννενα
συμβαίνει τώρα»,
ανέφερε ο Θ. ΜΠέγκας.
Bupd Mntyka, μετά την napaimon
του Παντελή Κολόκα.
ΣΕΛΙΔΑ 3
Μετακινεί και
τοηικές κοινότητες
Κτηματολόγιο σύμφωνα με τα noράπονο και τη διαμαρτυρία του δό
μου Ζαγορίου Προς την «Ελληνικό
Κτηματολόγιο Α.Ε.» και την ανάδοχο κοινοπραξία, Που έχει αναλάβει
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 3
Προς δημοπράτηση
τοκλειστό Ελε σας
μοτικό συμβούλιο Ζο ao an Οδη
50 0000 Tann την τερφέρεια
ΕΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΕΕ ΜΙΑ ΕΡΙ ΣΑΤΕ ΟΟΛΟΕΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΜΑΧΗΣ
Ζήτησε εντολή αυτοδιοικηση
και όχι ετεροδιοικησης
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΠΑΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ,
φωτισμος
εμπειρια
Ο ΑΑ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΕΟΕΣΕ ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΜΑΧΗΣ
Προς δημοπράτηση οδεύει το κλεμοτικό συμβούλιο Ζίτοος anopdοσε την napaaBA της
έκανε an°δεκτή την niotuon των
Ηπείρου, Που έρχεται να Προστε.
θεί στο ποσό τον 500.000 ευρώ, το
onolo διαθέτει από ίδιους πόρους.
Με napa°ατοθήκη και οδηγο το ηολύηλευρο και μεγάλο épyo της nep,φερειακής
ΣΕΛΙΔΑ 7
του για την επόμενη ηερίοδο.Μια ηλειοψηφία, Που θα μηορεί να noipva anopdοεις στον χρόνο nou npénEI και έχουν ανάγκη on0λίτες», τόνοε χαρακτηριστικό
προς το τέλος της χθεονοβραδινής ομιλίας του, στην onola napou ίασε τις β00 κές Προγραμματικές θέοεις του ουνδυοομού «Αξιοβίωτη Ανά m υξη Ηπείρου» και
ουνέχισε λέγοντας: «Το ζητούμενο δεν chai av Bye, nepopepcopxnc anomw npcbτη τη δεύτερη Kupiawh. Το δοκύθευμα είναι με τι όρους θα μηορόοουμε να qkρουμε oc ηέρας την αηοστολή μας για να βοηθή°ουμε τον κόσμο και τον τόηο»
Μια νέα εικόνα απεκτησε το Σηλαιο Περάματος, μετά τη. avtiA. ΣΙΔΕΡΗΣ
Γραφειοκρατία
Συνέντευξη
«Οι έρωτες είναι
ΣΕΛΙΔΑ 8
μητήρες LED, οι onolo. αναδεικνύ.
ουν την έτοι κι αλλιώς ξεχωριστή
ομορφιά του με έναν εντελώς διαφορετικό τρόηο. EENAA 6
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΓΙΩΤΑ ΦΕΣΤΑ
ΝΕΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ AN0rOYN B00ΤΡΟΦΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΟΙ ΜΕ ΤΑ ΚΡΕΟΠΟΛΕΙΑ
θνησιγενείς»
Από τον στάβλο
στο τσιγκέλι
EENAA 8
ΣΕΛΙΔΑ 7