Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΡ.ΦΥ ΛΛΟΥ 27277
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
Τέλος εποχής,
Ανάπτυ
ςη και πτωση ανεργιας
βλέπει το ΙΟΒΕ
μετά από 60
ΟΔΟΚΑηρα χρονια,
αστυνομικες
ταυτοτητες Που
στο δημόσιο τομέα, μέσω προ
γραμματων προσωρινης απα
σχόλησης. Υποχώρηση τόνωσης
απασχόλησης από τον Τουρι
Από το ΑΟΧηγείο της ΕΛΑΣ ξεκίνησε
η διαγωνιστική διαδικασία για τη δη
μιουργία ενός νέου Ολοκληρωμένου Πλη
σμό. Ακολούθως, η πτώση της α
α διαμορφωθεί κοντά στο
ότερη
σφαλείας (Ο.Π.Σ.Ε.Α.), με σκοπό την έκ
δοση των νέων Δελτίων Ταυτότητας, αλλά και όλων των εγγ!άσων ασφαλείας
18%, εετιμά το ΙΟΒΕ.
Ο πρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου του ΙΟΒΕ, Τάκης
Ηδη, εστάλησαν οι προσκλήσει
διαφέροντος σε μεγάλο αριθμό ειδικευμέ
νων φορέων, οι οποίοι θα υποβάλουν τις
προσφορές τους, που θα αξιολογηθούν και
θα προχωρήσει η χατασκευή
των νέων ταυτ
ανασοπο
χώρας μας από το μνημόνιο δεν
πιστροφή μας στην κανονικότη
περίοδο πριν την κρίση. Ο χρονισμός της
εξόδου βρήκε τη χώρα μας βαθύτατα
τραυματισμένη και αποπροσανατολισμενη
από τη μεγάλη καταστροφή αξίας, με τη
από την αύζηση της απασχόλησης κατά
2% ή 75,4 χιλ. (67,3%της μείωσης του αριθμού των ανέργων) και δευτερευόντως
από τον περιορισμό του εργατικού δυναμικού (-36,7 χιλ.). Οι περισσότερες από τ
2017 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν xvρίως σε κλάδους οι οποίοι στο παρελθόν
δεν είχαν εμφανίσει έντονα ανοδική τάση
στην απασχόλησή τους: στον Πρωτογενή
11ροσπα εια να
ανατιμη
σως χαι χαμηλότε!α εχτιμά το ΙΟΒΕ για
το 2019, σύμφωνα με την Q1μηνιαία του
έκθεση για την ελληνική οικονομία που
δημοσίευσε σήμε!α. Ο ΙΟΒΕ εκτιμά π
QαιτέQo) κάμψη της ανε!γίας σε σχέση με
ένα χρόνο ποιν στο τελευταίο τρίμηνο
25%, με την φυγή μισού εκατομμυρίου α
πό τους πλέον ενεργούς Ελληνες πολίτε
νο αQνητικη μπο!ει να χαρακτη
επιφέροντας σοβαρότατο πλήγμα χαι στο
της τιμής που πωλείται σή
βλάκι και ότι από την 1η Μαϊου
δημογραφικό της ισοζύγιο. Επιπλέον, η
ο Χατα
μα του έτους από το 2011
νεργίας διαμορφώθηκε σε 19,3%, 2,2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ότι
πρόπερσι. Η εξασθένιση της ανεργίας πέρυσι κατά 112 χιλ. άτομα, προήλθε κυρίως
δου θα επιφέρει σοβαρά εμπόδια ανάκαμ
ψης της οικονομίας, χαλαρώνοντας περαι
έρω τη συνοχη της κοινωνιας χαι εντ
οντας την αδυναμία μας να κάνουμε διά
2019 αναμένεται αύξηση της απασχόλησης στον Κατασκευαστικό τομέα, από
πενδύσεις σε ιδιωτικοποιήσεις-παραχω
ρήσεις, αλλά και ανακαίνιση ήχατασκευή
κατοικιών, περισσότερες θέσεις εργασίας
στο χονδρικό-λιανικό εμπόου, λόγω της
ναλωτής θα το πλη!ώνει κατά 10%-15%
μεσο ορο περυσι το ποσοστο α
ακριβότερο, δηλαδή το πα!αδοσιακό «τυμειώνει ο πρόεδρος του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθήνας, Γιάννης Χατζη
λογο που οδηγεί σε συναιΌπως συνεχίζει ο ίδιος: «Κατανοώ α
τολύτως τον προβληματισμό
των επαγγελματιών και των
Τελεσίδικα έχασαν οι δανειολήπτες
με ελβετικό φραγκο
συμφεροντων:
Μέλη της ΕΚΤ
εχουν
ΛΕζανδρος στέκεται
σχνη πλειοψηφία με την υπ' αQ1θμ. 4/
2019 απόφασή της απέQQ1ψε αίτηση δα
ανέρωχος στη συμΒολή των Αμαλίας
και OnyaS
λογαριασμούς
ζητούσε-να αναιρεθεί η 87I3/2016 α
εποπτευομενες
τραπεζες
τη συμβολή των λεωφόρων Αμαλίας και Ολγας βρίσκεται από το μεσημέQ1 της
Τετά!της ο αδQ1άντας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που φιλοτέχνησε ένας από τους x0QU
φαίους Ελληνες γλύπτες, ο Γιάννης Παππάς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2005 χωρίς
να δει τελικά το έQyo του τοποθετημένο στην Αθήνα, αν και ειχε πεQ1έλθει στην xuQ10
Οι αρεοπαγίτες έκριναν ότι ο δανειακός όρος της σύμβαση
ρος της δανειαχής σύμβασης και επομέτητας», δηλαδή δεν υπόχειται σε έλεγχο
είναι δηλωτικός
από τους 25 κοριοραίο
ταχρηστικότου
τητα του δήμου από το 2001
τραπεζικούς της Ευρωπαϊκής ΚεντQ1χής
Τοάπεζας (ΕΚΤ) έχουν καταθέσεις άνω
των 100.000 ευ!ώ σε τράπεζες οι οποίες
νται από την ΕΚΤ. Αυτό θα
Ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, το 2014 αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και
χαταχρηστικότητας από τα δικαστήρια.
υθύνη να λήξει η εκκρεμότητα και το έργο να πάρει μία θέση πο
Ειδιχότερα δανειοληπτρια ζητούσε να
κριθεί αχυρος ως καταχρηστι
πρωτεύουσα, ενα εργο μεγάηης καλλιτεχνικης αξίας, αφου πρόκειται για εναν αλλιωτι
Μέγα Αλέξανδρο, χωρίς τα γνωστά χαραχτηριστικά του στρατηλάτη, αλλά του έφη
να οδηγήσε
συμφερ)
Για να αποκαλυφθούν
°πληρωμη
Ο γλύπτης Γιάννης Παππάς άρχισε την μελέτη για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου το

Τελευταία νέα από την εφημερίδα