Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ ΤΙ ΠΑΊΖΕΙ ΓΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ. ΟΤΕ, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ. ΟΛΘ +24-25
ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΏΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ-6
Για Ποιους έρχεται Τάντεσου της δεύτερης Οι δυσάρεστοι αριθμοί
νωρίτερα η σύνταζη δημόσιας Πρότασης
INTRALOT 14
TITAN.13
και οι δύσκολες αΠουράσεις
ΜΕΤΟΧΟΣ
FINANCIAL TIMES
Τώρα on line
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
& ΕΠ ΝΑΥΣΕΙΣ
FURO2day
www.euro2day.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Έτος 220 . Αρ. Φύλλου 1100 . 19-23 Απριλίου 2019 . €!
ELVAHALCOR 22
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-10
ΔΕΗ . 10
SARANTIS.11
ALPHA BANK 12
ΑΓΟΡΕΣ: ΝΕΑ ΝΑΡΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΑΜΠ
ΤΩΝ 850 ΜΟΝΑΔΩΝ
Η τάση, οι προσδοκίες και οι κίνδυνοι
τωρα στην αγορα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 8-9
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΤΜ
9 771108 531000