Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ap. φύλλου 14982 ιδρυτns: laavvns KOKKIVOS ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 www. proinanea.gr €0,50
IQANNINA 2023
Στ0xos n αναβάθμιση
και δημιουργία νέων
σχολικών υποδομών
ENOTH
Ανακοινώθηκαν οι υποψή(P101 του
«ψηφοδέλτιου v1Kns»
Δυνατό «παρών» έδωσαν οι πολίτες στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου
Την αναβολή τns
αναδιάρθρωσns ζητούν
τοπικοί φορείs "Σελ.14
>> Σελ. 4
>> Σελ. 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Πρωτο
πλάνο το
Προσφυγικο
στην ΗΠειρο
>> Σελ. 3
ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
νάπτυξη
Ηπείρου
Η απάντηση στα προβλήματα τns ΔΕΥΑΙ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Περιφερειάρχη5 Ηπείρου
Αλέξανδρ°s Καχριμάνη
oas np0σκαλεί στην ομιλία του την
Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
και ώρα 8:00 μ.μ. στο Συνεδριακό
Κέντρο του ξενοδοχείου Du Lac,
όπου θα Παρουσιάσει
US β001KES Προγραμματικές
eoeis του συνδυασμού trs
«Αξιοβίωτns Avontu&S Ηπείρου»
>>Σελ. 6
KIN.ΑΛ.
Διακύβευμα για ανάδειξη Προοδευτικών
δυνάμεων οι ευρωεκλογές
www.kachrimanis.gr
>> Σελ. 6