Πρωτοσέλιδο Φωνή news:Recognized text:
Παρασκευή
19 Απριλίου 2019
www.endelfoisonline.gr
Εβδομαδιαία Εφημερίδα
Δωρίδα για όλοες. Απολογισμός του Ιιώργου Κατεντώνη
Έργα και υποδομές στη Δωρίδα
συναντήθηκαν στο Star
Taenav στον
uneTe.
Ελλάδος ouvavtOaxav ouov neo.
tou Star Kevipucs Ελά.
δος και συν exnopin ο κ. Γιώργου
06. I lav αγιωτόπουλος ανακοίνωσε 31 υποψηφίους του
Σύνθημα εκλογικής μάχης
από τη Γραβιά
- nou estou oumepoodia
σεμαθητήτης hax
Ναι, γίνεται !!
Aquia τΕν Tetapn 17 Απριλίου 2019
Αύριο τα εγκαίνια
του εκλογικού κέντρου
Αύριο ΣάΡΑατο στην Αμφισσα
Ωρα τελικού για τη Φωκίδα
Η ιστορία δείχνει το δρόμο
1930 to anóyeuia, 0a npapotoobupous arxb τους υποψηφίους του,
0eardw αλλά και οι exaon.
ΔΡ-Παρασκευάς
Στην qyeolato,Συνδέσμου
Beopgeuiv Στερεάς Ελλάδας
Επανεκλέχθηκε
δακοκτονίας και εκλον
«Στην Φωκίδα θα απαντάτε
κ.Σπανέ,θέλετε δε θέλετε»
omia χρόνο pe 10 χρόνο Kep.
το υο om Tool epoa
σία του Πρ. Παυλάουλου.
Ε οΝίκος Κουδούνης
dapun mau pas u n uou
ΑΡΧΕ-ΤΥΠΟ
οικονομικ n
55 ΧΡΟΝΙΑ
be ηλέον ένα όνομα
BITE Avpid oas Orw, Tet 1.331 00 Aupooa Tnk:22650 79079-80 Fax 22650 7908 1, info @arsetypo or. www.arxetvpo gr