Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ Η ΦΛΩΡΙΝΑ
καλά και να
ΠΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ArNOEITA HONDPINA.
κωστο
ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΡΙΝΑ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
«ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ noPEIA. ΤΟΥ rnPrOY κΑΣΑΠΙΔΗ
Μον κονεις τον
ΑΣΠΡΙΣΑΝ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΜΑΣ
Γιώργος Κασαηίδης
nou ti0ια κατάλληλου.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜ0 ΟΑΟΡΙΝΑΣ
ΕΚΑΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ και ηΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΡΕΑΟΥΣ
ΜΕλος Διοικητυχ00 Συ;ae0aliou 0poonovbios Eunoptx.ev l nopdt0ση έως και Τις 30 Moloo 2019 για την υποβολή
ΤΟΥ ΥΠΟ. ΔΗΑΡ ΟΥΦ ΟΡΙΝΑΣ ΣΤΑ Η ΚΟΝΣΤΑΝΤΊΝ Η ις pom
ne pou Σερ b
me on n bo
ΝΕΟΙ YnowH0101 ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟ
και rp. npoebpoC bpotwoo EwOoolou, Ευαγγελου Νυαλοος 1 λειτουργία και τον συντονισμό όλων των umocowr m