Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ THE @Dipp FAEP
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΝΙΚΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
AIIVI ΟΠΡΑΣΊΩΝ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12247
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
«Εκρηξη-Πλειστηριασμών επί ΣΥΡΙΖΑ-ANEA
πό την «Σεισάχθεια» που υποσχόταν η κυβέρνηση το 2015 περάσαμε σε «έκρηξη»
πλειστηριασμών. Μόνο μέσα σε ένα χρόνο, το 2017 αυξήθηκαν κατά 64%(!), σε σχέ
ση με το 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία των συμβολα,ογράφων που επεξεργαστη
κε η ΕΛΣΤΑΤ.
Ακόμα πιο εντυπυσιακή ήταν η αύξηση στις καταθέσεις κατασχετήριων εκθέσεων (αύξη
ση 97,6%
Για το 2019, στο «σφυρί» αναμένεται να βγουν πάνω από 30.000 ακίνητα κόκκινων δανει
οληπτών, με τον κλοιό να σφίγγει για όσους δεν θα μπορέσουν να βρεθούν κάτω από την
ομπρέλα προστασίας του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών έχουν
αναρτηθεί 30.529 πλειστηριασμοί ακινήτών, με ημερομηνία εκτέλεσης έως τον Σεπτέμβριο
«Αδειασμα» από Βερολίνο
για τις γερμανικες
Κίνδυνος ύφεσης σε μεγάλη
προεκλογική περίοδο
FAZ: «Ελληνική άνοιξη»
ae Ελλά εμπατοσ ετυν επενδυτών. Π ντικό
αποζημιώσεις
αναμφίβολα για μία θετική εξελιξη, η οποία δεν θα
πρέπει όμως να οδηγήσει την Αθήνα σε απερίσκε
πτες κινήσεις», σχολιάζει η FAZ με τίτλο «Ελληνική
οειδοποίηση στον πολιτικό κόσμο ότι τυχόν παρατε
Κάθε προσδοκία της Ελλάδας για λήψη χρημάτων
απόης γερμανικές απο ημιώσεις θέλησε να «κόψει»
ταμένη προεκλογική περίοδος, μπορεί να οδηγήσει την
ουχονομία σε .°παροδική ύφεση» απηύθυνε ο πρόεδρος
η κυβέρνηση της Μερκελ, Την ώρα που το ζήτημα συζητείται στην ελληνική Βουλή. Ο εκπρόσυυπος Τύπου
της καγκελαρίας υπογράμμισε πως Το θεμα τον γερ.
«Η χώρα παραμένει υπερχρεωμένη. Η άντληση
κεφαλαίων από τις αγορές οφείλεται στη βεβαιότη.
τα των επενδυτών όΤΙ η Ελλάδα βρίσκεται υπό την
ασπίδα του Eurogroup. Η εντυπωσιακή μείωση τ
απόδοσης ελληνικών ομολόγων σχετίζεται άμεσα με
τα αρνητικά επιτόκια στα ομόλογα πολλών χωρών
της Ευρ οζώνης.
του ΣΕΒ, Θ. φέσσας.
Τονισε πως οι προεκλογικές παροχές και η χαλάρωση της δη
μοσιονομαχής πειθαρχίας μποούν να προκαλέσουν ομόνο ποο
βλήματα» στην ουκονομια, χαι κάλεσε την xupeemση να βρίσκ
Του κατοχικου δανείου έχει νομικά και πολιτικά ορστικά επηυθεί. Παράλληλα Τόνισε ότι η Γερμανία «έχει
αίσθημα Της ιστορική Της ευθύνης. Γνυρίζουμε για τη
μεγάλη ενοχή. Τα μεγάλα δυνά που επέφεραν η Γερμα
Το μήνυμα Φέσσα ήλθε υπό την σχιά της navo0γιας ποειδο.
ποίησης του ΣΕΒ πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει βαθύ επενδυτι
κό κενό 100 δισεκατομμυ ίων ευο, που με τα σημαυνά δεδομένα θα χαλο4θεί σε βάθος δεκαετιών. Καλεί την xvpp ηση να
οθετ σει μία qu αδιαφο ετι ύλουχ επενδ τιχων μετα Qu
μίσεον».
Περίπου Το 40% τον ομολόγιον από χώρες του
ευρώ έχουν σήμερα αρνητικές αποδόσεις. Η αναζή
τηση για ελκυστικά επιτόκια οδηγεί κατά συνέπεια
πολύ γρήγορα τους επενδυτές στα ελληνικά ομολό
αχετίζεται με τους γερμανικούς φόβους, ότι ακόμη και
: ο ασκός του Αιόλου για αήματα και άλλων χωρ
που βρέθηκαν υπό γερμανική κατοχή
EEBEE-180.000 επιχειρήσε
ουκετο» στην,κριση
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΜΠΟΡΙΟ:Μελίστα
απαντά» η Ε.Ε. στις ΗΠ
μορφεςαπασχοληση
υνολικά 182.694 μιχρομεσαίες επιχειρήσεις (πο
σοστό 28,36%) έκλεισαν την ΧΟυοδο 2008-201
σύμ4e να με την έκθεση της Γενικής Συνομο
σπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπορων (ΓΣΕ
BEE). Στην έοευνα αποτυπώνεται ότι το xtO1ότερο
εμπόδιο (με εξαίρεση την υψηλή yo?ολόγηση) για πε
qu σότεΟες από 4 στις 10 επιχειρήσεις (43,3%) θεοεί
εροσκά γή, τρακτέρ, teiquua, αλλά χαι γυναι.
κείες τσάντες συγκαταλέγονται στη λίστα των
με υχανικών πρϊόντων, συνολιού opoug 20
δισ. δολαρίων, που εισάγονται στην Ενρωπαϊκή Ένωση και που είναι υπ φια για την επι ολή δασμών
στο πλαίσο της διαμάχης που χα ξεσπάσει μεταΝ
ας έναντι των θέσεων σταθερίς απασχόλησης έρχο.
νταινα επιβεβαιώσουν τα στοιχεία του ίδιου του υποΟγείο ΕΟγασίας για το α τρίμηνο του 2019. Οι ελαστικές
μ peser ίας αν λθαν σε 215.566 u 67.417 αντίστο,
7 ασίας έναντι 241.425 θέσεων πλήρονς απασχόλησης.
ποος τις Boeing wal Airbus.