Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
lou Ψάκνεις είναι εδώ!
|ΣΥΡΙΖΑ Λακωνίας
για τις σχολές
| της Σπάρτης,eA8
| ΑΕ Σηάρτη τετέλεσται
κατασκήνωση
καιδωροέκθεσηαπό την Κινδυνεύεμε onoBoan and
ενορία ΑΥ. Σπυρίδωνος >οε. 10 1 το ηρωτάαλημα και εξοντωτικέςηονές
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
1 στις σελίδες 12 & 13
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ενισχύεται η έρευνα
στην Πελοπόννησο
«Προς το Εκούσιον
Εργο του Λάκωνα
A. Μηνακάκη
Μέσω του Προγράμματος Περιφερειακής Αριστείας
Πρωτη
Τη M. Δευτέρα 22/4 στο
Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό
θέατρο «Μαρία Κάλλας»
[Ακαδημίας 59, Αθήνα, θα
Πραγματοποιηθεί Πασχαλινή
συναυλία της Συμφων
Ορχήστρας και της Χοροδίας
Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη
γική ανάπτυξη.
υλοηοιήσουν ερευνητικό έργο
δυναμικό μέσα από την προτου Προγράμματος Περιφερε
ακής Αριστείας για την εν
αρχικός εγκεκριμένος Προηολογισμός της δράσης nou
υΨηλής επιστημονικής η ιότ
τας και αναπτυξιακής σημασίας
σέλκυση ειστημονικού δυνα
μικού κυρίως νουν
την δημιουρ
κών υποδομών σεηαραμεθόρες και νησιωτικές
Περιφέρειες της χώρας, καθώς
και σε Περιφέρειες nou xphζουν ενίσχυσης των εηιδόσεων
τους στην έρευνα και τεχνολοΥΠΠΕθ, είναι 45.000.000 ευρώ
καιδύναται να αυξηθεί στα 54
εκατ ευρώ.
Στόχος της προκήρυξης είναι
η ενίσχυση της δυνατότητας
των ερευνητικών φορέων να
μένη δράση έρχεται να συμ.
Βάλλει στην εξομάλυνση των
Περιφερειακών ονιοοτητων δίνοντας την ευκαιρια σε συγκε.
κριμένες Περιφέρειες να
το ερευνητικό τους
δομων και την Παραχή Ερευνη.
τικών υπηρεσιών nposlquiem" του Mozart, η Συμμικρομεσαίες επιχειρ σεις και
τον παρανωγικό τομέα γενικό Χορωδία του Δήμου Αθη
τερα.
φωνική
Ορχήστρα
και η
|ενός δακεκριμέ ου
Αναγνώριση και τιμή στην προσφορά
του Μητροπολίτη Ευσταθίου
τόριο "Προς το Εκούσιον
Μηνακάκη, ο οποίος κατάγεται από τις Αμύκλες ΔΕάρΑπό το Μουσικό Σχολείο Σπάρτης
| Το θέμα του ορατορίου είναι
n εκούσια ηορεία του Κυρίου
Ιησού Χριστού Προς το εκούΙσιον Πάθος -εκιν με τη
θριαμβευτική είσοδο στα leΜια όμορφη εκδήλωση προς τιμήν του
πνευματικού, κοινωνικού και φιλανθρωηκού έργου του σεβασμιωτάτου Μητροηολίτη ΜονεμΒασίας και Σπάρτης κ.
Ευσταθίου έλαθε χώρα το απόγευμα της
Δευτέρας 1514. στοαμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Σηάρτης.
άμα. Ο συνθέτης επεξεργάστηκε Βυζαντινούς ύμνους
και ψαλμούς της ΜΕΥάλης
εβδομάδος, ενώ συνέθεσε
Πρωτότυπη μουσική για το
ρισε ο διευθυντής του Σχολείου κ.ίωάννης
Δημόπουλος ο οΠοίος ευχαρίστησε το κ.
Ευστάθιο για τη σημαντική και διαχρονική
του στο σχολείο, αλλά και για την
εν γένει Προσφορά τουστον τόΠΟ. Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τους πρώην διευς του σχολείου κκ Κωνσταντίνο
Τροάριο της Κασσιανής, σε
ηόδοση του no1ήματος από
Μονεσιωτη.
τον Κωστή Παλαμά.
συνέχεια σελ.9
συνέχεια σελ 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα