Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
EAEYOEPIA
ΕΛΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
[email protected], www.ele.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 9712 . ΕΤΟΣ 390 . 0,50 €
Ψήφισμα με το onoio ζητούν την αναβολή της αναδιάρθρωσης
για ενα χρόνο συνυπέγραψαν οι τοηικοί φορείς
.On'-e,The
Συσπείρωση γύρω από τον ΠΑΣ
MIATIAAHE ΚΑΑΠΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ
ετη μάχη των εκλογών το
ψηφοδε τιο του θωμά ΜΠέγκα
ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Από το παρόν, στο μέλλον με προοπτικές
για την Πόλη. Πάνω σε αυτή τη γραμμή nou
στηρίζεται στο έργο που έχει παραχθεί
αλλά και στον σχεδιασμό νια αυτά nou έρ.
χονται, κινήθηκε ο θωμάς Μηέγκας κατά
την ομιλία του την Τετάρτη το βράδυ στα
εγκαίνια του εκλογικού του κέντρου
στις τοπικές κοινωνίες
ι επόμενες κινήσεις του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτι.
κής στον τρόηο αντιμετώησης του Προσφυγικού και μετανα.
στευτικού ζητήματος σε εθνικό επίπεδο βρέθηκαν στο επίκε
ντρο της συζητησης μεταξύ του δημάρχου Θ. Μπέγκα και του Γεν.
Γραμματέα του υηουργείου MIR. Kndna.
Η συνάντηση έγινε το Πρωί της Πέμπτης στο δημαρχείο με τον κ.
Κλάπα να αναφέρεται μετά από αυτήν στον ιδιαίτερα σημαντικό και
καθοριστικό ρόλο των Φορέων της αυτοδιοίκησης στην Ηπειρο και
ειδικότερα στα Γιάννενα στην υηοδοκή του Πρώτου μεταναστευτι.
κού και προσφυγικού κύματος 15, μέχρι και σήμερα
την άνοιξη του 20
τουργείουΟκ Κλάμεσωνεσε μενου εστόχουςτηςηολπικης του
των n οσων νων στις το
ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
υπουργείου ο κ. Κλάπας τόνισε πως μείζον ζήτημα είναι η ένταξη
των Προσφύνων στις τοηικές κονονίες, από το επίπεδο της
δευσης των Παιδιών, της απόκτησης γλωσσικής επάρκειας και της
επαγγελματικής αποκατάστασης των ενηλίκων, μέχρι και την απόκτηση δικαιώματος συμμετοχής στα κοινά.
Δενθα χαθεικαμ
χαθει καμια
απόκτησης γλωσσικής εη ρειας και της
δυονταν nnanv.κατάστα nconvennoterineKan KOKnd
απολυτως θεση εργασιας
Τα βασικά θέματα γύρω από τον χωροταξικό
σχεδιασμό και τη λίμνη συζητήθηκαν στη
συνάντηση με τη Διοικούσα Εητροπλ του
ΤΕΕ Ηπείρου (φ ωτ) Που είχε τις προηγούμε
νες ημέρες η υηοψηφια Δήμαρχος Τατιάνα
Καλογιάννη.
»»s> 5
ΤΟΠΙΚά Προϊόντα
στο γευμα των
ασθενών
Ένα ενδιαφέρον ερώτημα
έθεσε εκδηλ(ση του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
ΑξιοβίωΤη
vánTugn
Ηπείρου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Περιφερειάρχης Ηηείρου
Αλέξανδρ°s Καχριμάνns
oos npo°καλεί στην ομιλία του την
Παρασκευή 19 Αηριλίου 2019
και ώρα 8:00 μ.μ. στο Συνεδριακό
Κέντρο του ξενοδοχείου Du Lac.
όπου θα ηαρουσιάσει
os βοσκές Προγραμματικές
θέσεις του συνδυασμού trs
«Αξιοβο0cns Avonukns Ηπείρου»
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Μ. ΕΛΙΣΑΦ
Με σκοπό την
εξυγίανση της ΑΕΥΑΙ
nape μένις σε έ τσικούς άξονεςείον
newoon no nuo άστηκε vno τον uno noo
ΑΡΘΡΟ
Ο Γιάννης Στέφος
γιατις νερ νικες
ano3ημιώσεις
Πρόταση της δημοτικής Παράταξης .Γιάν.
νενα Νέα ΕΠΟκή. νια την ΔΕΥΑΙ, n onoia
Πρόταση Παρουσιάστηκε από τον υποψήφιο
www.kachrimanis.gr