Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φουντώνουν οιντιδράσεις
από φορείς και οιιιδούς zus
Πέμπτη 18
Απριλίου 2019
Αρ. Φάλλου6325
Τμή 060€
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466 I fax: 265 10 37880 I e-mail: [email protected] l www.neoagones.gr
ΖΗΤΗΣΕ Ο Θ. ΜΠΕΚΑΣ ΣΤΑ ΕΙΚΑΊΝΙΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Καθαρή νίκη
στις εκλογές του Μαϊου
του Πανεπιστημίου loawfvw
Μετά από Συμφωνα με tnv Ευρωκής τεεμηριωσης (ΚΕΤ) δημιουργι8ηκι και αρχιζει mv λε τουργια του
στο χώρο ms
νων 8α ενταχ8e1 στο Δικτυο avtlσε άλλες χώρες tng Eupunahng
Ενωσης
λατουργοον ndn 10 Κέντρα Ευρο)ning Templo ang
και ΔΕανως-Ζοη χώρα μας
OXOPANE
Υ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣΙ"
Σε Μάζα και Κρυόβρυση
Με τους κατοικους στην Μάζα και
σης ΕλισάΡ. Η unodoxn nou του
eneonaSav οι κάτοικοι ηταν 8epun.
ενω και στις δοΟ ΚΟΝότητες έγκΕ
εποικοδομητικη κα χρησιμη συζηman τοσο για τα npoBApatd Που
unapcouv όσο και για εις δυνατότητες επιλυσης τους
Στο ΕΣΠΑ η eumvn Πόλη
ο Δημαρχος la avvrvuw και Sava
του Δήμου Ιωαννιτών
Ο Περιφερειάρχης Λ Kaxppavng.
tuw-Nea havvevar, eupdg Mntykog. εγκανιασε x8ες Βράδυ το εκλογικό κέντρο tng napatosns του.
Παράλληλα opug ere' λε μηνυμα vtxng σεις εκλογές aneubU0μενος σε ΠληΒος κόσμου nou e&ωσαν το napuw
«Ηπειρος 2014-2020, tng npasns
«Πιλοτικές UnqiaKeg Εφαρμογές
ESunvng Πόλης για το Apo lady.
tous avtrahug tou.
Τίτλο τέλους
475.312,84 ευρώ
|για εγκληματική ομάδα
|με δράση και TnvHmpo
.Ain TTA
Το Πολιτικό «διαζύγιο.
Από αστυνομικούς του Αστυνομι
|κού Τμήματος Ελασσόνας. στο
πλαισιο πολύμηνης και μεΒοδικης
ερευνας. κριΒώ8nKE η δράση
εγκληματικής ομάδας, τα μελη της
ΟΠΟΊας ενέχονται στη διάπραξη
Το χρονικό ενός προαναγγελ8έντος
Παντελής Κολάκας με tnv ανακο8eon του αν δημάρχου na δεις του
Η anopaan του αντιδημάρχου
πειρα, σι διάφορες ηεροχες της
@dvrie va apv 81dZE1 κάηως τον
Εγκαίνια εκλογικού κέντρου
ομάδας. ηλικιας από 20 εως 46
δηλώσεις. ΝΥα μόλις λεπυα μετά trw
με προγραμμα και αιχμες
2ANNINA 2023
δικογραφια για τα αδικήματα της
σύστασης εγκληματικής ομάδας και
των διακεκριμένων nepmtioeuv
εχει σκεφτει για τον/την ανακαταattn του Παντελη Κολοκα- ΣΕ. 2