Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη Άποψη:Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ
Διεύθυνση: ίνοφώνος 23-69300 ΣΑΠΕΣ
Τηλ. και fax: 25320 22242
ΧΡΟΝΟ€ 3 3ος
ΟΥΑΛΟΥ 1445
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.olapopal.gr
ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΡΙΝΟΥ 2019
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ . ΣΑΠΩΝ
με τα τατους ρυθμούς , οι προκλήσεις της νέας αναγ ao να στοχεύει σε μια βιώσιμη κο ων α και
εποχής είνου αυτές nou rp0σδιορίζουν notes naex; avdrmen . Σε μα κονωνία nou μπορεί να υπάρχε. για
* Nan app
amv δημιουργικότητα Των κατοίκων
, d τε να μη στατολάα τους
πόρους της σε μια
Na evo
νητυοότητα στους κάληους της κοινωνίας
a m v eni on av a tov OdOyo την ο
Νέοι όροι αναδυονται και καθορίζουν το μέλλον
ceuv, κρατών, mpi φεραών. δήμων
civa cutAom
κονοηκους και ηερβαλλοντικούς
Kat Oog
στη ζωή μα . Οευφυείς ηόλεις ti ατη βόση για μια λους καιθα οδηγεί σε υανόμενα κα
cu μερο οα κον via. Αυτές και άλλες έν οως κα διατηρ oua crino a arppie, Moa av rru n nou
δρώμενα c α τα ro a n νω στα on a μια ισ upr έχε. Τρας οστά ος : ouvu v ο κονομικ περι
Σ αυτές τις α ες θα στηρ Sci η cnavo n οη του
Δ μου Map ve a Σαηων και στις anam oca nou θα
δώσα η νέα ηγεσ α του στις tu copic. TOUS κνδυνους και τις Προκλ σας της κα oo ioc m ς una
σ Υχρονη και δημιουργο ή ηγεσία του Δ ου Μα
pu νε ος Σα to r a σχεδιάσει το μ λλον της τοποής
κοινωνίας μα
βα λοητυ
nou δηλωνουν ηις mpoo μαημα c αι
η κάλυψη των a p om u a ar , a o or τας
στη βελτίωση της Ποότητας της 4 ής , λαμβάνοντας
τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης.
Αυτές ο( στρατηηκός και κατευθύνοος . Ya τς um164rvmv προστασία του περιβάλλοντος.
on ίες όσοι διεκδικούν την ψηφο των Πολιτών σης Ο' ουνιστωοες της βιωσιμης αν murs mou mptu
ολογές της 26ης Μαΐου θα πρέπει να καταθόσουν να την δέπουν civaate
τον προβληματισμό και τις προτάσεις του-συναο- . Exxonpuootam
τώντα με την έννοια της βιώσιμης τοπικής ανάπυξης . Δικαίοση
Νέα ονόματα υποψηφίων
του συνδυασμού του
έδωσε στη δημοσιότητα
* Ανιμετώπιση των κονυνυυών προβλημάτων
ΟΝτίνος Χαριτόπουλος
Παραδοσιακό Χαλβά
ΙστοΔιάνοΜαρών ο ο Σηση ταν normou αρχών!
Συνέχεια στη 3η σελίδα
ΖΑΜΠΟΓΙΑΝΝ Η
Σε γεύσεις σοκολάτας,
βανίλιας, ολικής, κακάο
και φυστίκι
ίναι δύοος κα"οότιμος απέναντι σε όλους
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
25310
26511
ΤΑΧΙΝΙ . ΚΑΦΕΣ
Ευκαρίδης Νικόλαος
Διανυκτερεύει
ΥΠΟΨΗΦΙΟΕΝΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
OPAKHL
Νικολάου Zaion 20
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
n.Ε. Ροδόηης
www.rynthes pamchg
όλοι μαζί
Πατοδήμα 34-τηλ.2532022398
Σάπες
Πρωτοπόρος στα συστήματα napdrayne na Erg Ke ενέργειας
& κατασκευής φωτοβολταϊκον σνοτημάτον.
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΑΤΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ETH-ETOI
ΜΟΛΛΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Α.Π.Ο.
Κατασκευές-εγκαταστάσεις Πλήρης παράδοση έργου.
Spra μας 100-150 kv mrpotepa Βίσκονται σε λείτουργία
Παράγουν ό8n ενέργε α κα. είναι στη διάθεση σας να τα επίσκεφθείτε.
Παντα-κοντα.
στον αΥρο τη !
A. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 19-69300 ΣΑΠΕΣ
ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Τηλ: 2532 1 10063 κιν. 6977978739
e-mail:[email protected]
3χλμ ΣαΠών-Συκοράχης, 69300 Σάπες Ν. ΡοδόΠης