Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
.Ipp FAEP
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
AHMOIPAEISN
ΕΤΟΣ 430
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12246
0,60 ΕΥΡΩ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΑ0rOY 6 . Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
ΣΤην επΤαετία Της κρίσης 2010-2017
Οι φορολογούμενοι έχασαν 27 δισ
πό τα 100,3 δισ. τών συνολικών εισοδημάτων που δηλώθηκαν στην Εφορία
το 2010, φθάσαμε στα 73 δισ. το 2017, γεγονός που σημαίνει ότ' οι φορολογούαπώλεσαν εισοδήματα 27 δισ. στα χρόνια της κρίσης.
Το 2010, οι περίπου 1 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες δήλωναν εισοδήματα 24 δισ
ενώ το 2017 οι εναπομείναντες 610.000 δήλωσαν εισοδήματα που δεν ξεπερνούν τα
10 δισ
Οι μισθωτοί είδαν τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα να μειώνονται 9 δισ. ή 22,6%.
Μικρότερη ήταν η μείωση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Από 26,8 δισ. το 2010
περιορίστηκε στα 25,2 δισ. το 2018. Ωστόσο, τότε οι συνταξιούχοι ήταν 1,6 εκατ. και
σήμερα ανέρχονται σε 2,2 εκατ. Το μέσο δηλωθέν τους εισόδημα μειώθηκε 34,3%. Οι
αγρότες είδαν το δηλωθέν εισόδημα τους μειωμένο 28,2%. Συγκεκριμένα έχασαν περίπου 1,25 δισ
"Φωτιά" σε αμόλυβδη
DOMIAA:
Αδικος ο περιουσιακο
«κόφτης»
ΣΕΒ: Ανάκαμψη χωρίς
εΠενδυτική ορμή
και πετρέλαιο κίνησης
Φωτιά» πήραν οΤιμές Τυν καυσίμων, αφού από το
τέλος του 2018 μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί πάνω από
13λεπτά το λίτρο, Την ώρα που τα 63 στα 100 ευρώ ti.
ανάκαμψη της ελληνικής ουΧονομίας συνεχ(ξεται με χαμηλάτεοονς Qv6μούς τον αναμενόμενουν και χνος συφείς ενδεί'εις ότι δημ over°ύνται συνθήκες επ τάχννσης της επενδυτικής και της ουκνομυκής δράστηριότητας, όπως
παρατηρεί ο ΣΕΒ. Αυτό αντανακλά την στασιμότητα της παρα
γωγικότητας της ελληνικής οοοονομίας σε ένα πε υβάλλον επι
βράδυνσης της παγο σμιας οιχονομίας Συνεχί εται επίσης, η
της χώρας που,
αργά ή retroga, θα επιβαρυ θεί περαιτέρω από διάφορες ποεκλογικές παροχές και μέτοα χαλάροσης της δημοσιο ομαχής
πειθαρχίας. Σε κάθε περίπτωση, οι τάσεις που Χαταγράφονται
στην οικονομία είναι μητές, αν χαι οι πεουσσότερο ι ο χονομικοί
«Αδικος και παράλογος είναι ο πε μονοιακός
0200φτης» στη Ούθμιση των 120 δόσεων» αναφε
ει η ΠΟΜΙΔΑ.
ναι φόροι στην λιανική Τιμή της αμόλυβδης
edE20άδες Χλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτον χώρα
έχουν καταστεί ομήρου του ΕΝΦΙΑ, απλώς και
μόνον γιατί 2οατέχουν απαξιωμένη ακίνητη
ουσία η οποία στην ουσία είναι αδύνατο να εΧπουηθεί. Αποτέλεσμα είναι η σ 00 eu η χρε
ων που είναι πλέον υδύνατον να εξυπήρετηθ
Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης έχει εκπναχθεί
στα 1,628 ευρω/ λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου κί.
νησης βρισκεται πια στα 1,354 ευρ Αϊρο. Αν ανατρέ.
δε κανείς στα επιμέρους στοιχεία που αφορούν
ειροτέρευση της διεθνούς ανταγιονιστικότητας
στις τιμές ανά Νομό, θα διαπιστώσει ότι ήδη στις Κυ.
κλάδες η μέση Τιμή έχει σπάσει το φράγμα των 1,80
ευρυ, ενώστην Ευρυτανία, στην Κεφαλονιά στα Δω.
δεκάνησα και στη Σάμο η μέση Τιμή βρίσκεται πάνω
ναι, αφενός να τους δοθεί η δυνατότητα
προσπαθήσουν να τα εξοφλήσουν σταδιακά, και
ταυτόχρονα να μευοθούν ο ΕΝΦΙΑ χαι συμπληge°ματικός qoO0ς σε λογικά επίπεδα».
από τα 1,70 ευρω/ λίτρο.
δείκτες εξακολουθούν να σημειώνουν βελτίωσ
OAEA: Niamo°γράμματα
ΑΕΡΟΔΡΟ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ: Ουρανός στα
νέους και ανερνο
TOTpuUTO Τρίμηνο
σοστά απασχόλησης η Ελλ
έντε νέα πΟογράμματα, επιδοτήσεων και ευ0e της
Eeron05, για νέους και ανέργους, με τον συνολικό
αριθμό των ωφελούμεναν να «arrta» τους 24.000 ετο.
μάξεται να αναχοινώσει ο ΟΑΕΑ. Τα ποογράμμ
ατευθύνονται σε ανένονς, άνεeyovg πτυχιούχους χαι
veus πτυχίούχους. Με το πρώτο πeoreaμμα του ΟΑΕΔ
exeveezttu1 το πλάνο στήΟιξης της νεανικής επιχειοη. |
ματικότητας.
πό τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αουπουίας για την κίνηση τον αεροίων το α' τρίμηνο Ζοκύπτει σημαντική
άνοδος διαχνούμενων επιβατών. Ευδιχότερά ο συνολικός αοιμός τον διακινηθέντον επιβατών το α' τρίμητου 2019 ér®ασε τα 6.803.364, παρουσιάζοντας αυξηση 9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018,
την τελευταία θέση μεταξύ τυν χωρών της Ε.Ε.
κατατάσσεται η Ελλάδα στην απασχόληση τυν
τελειόφοιτιον, Χαθώς μόλις ένας στους δυο εογάξεται έναντι ποσοστού ανω του 75% στην Ε.Ε Στην
Ελλάδα καταγράφονται τα χαμηλο το α ποσοστά πτυχιούχον εοναζόμενον στην Eugern, μόλις στο 52%. Ο
μέσος όρος στην Ε.Ε αυξήθηχε στο 80,2% το 2017 από
Σελ.3 I
όπου είχαν διαχυνηθεί 6.244.445 επιβάτες.
76% το 2014.