Πρωτοσέλιδο Τα Σελινιώτικα Νέα:Recognized text:
ΙΚΤΕΟ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΑΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΑΝ ΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ
Νέα ενίσχυση από το χρονοδ
Υπουργείο Εσωτερικών > Το χρονοδιάγραμμα
ύψους 220 χιλ. ευρώ Σελίδα 7
ολοκλήρωσης
ν εργασιών
Τηλ. 28210 88900
Fac 28210 7010
Σελίδα 3
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΛΙΝΟΥ . ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ-ΣΦΑΚΙΩΝ-ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Αρ. Φύλλου 947
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 / Τιμή 1,00€
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣελίδα 14-15
Απειλείται
ο «πρασινος
χρυσος»
ΤηςΚρήτης;
ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΑΡΧΗΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
r. Ζερβός: «Βάζουμε
το εμείς Πάνω από το εγώ
προς όφελος του Δήμου»
18oz ΛΑΪΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τίμησαν την Υγεία
περπατώντας
στην Παλαιόχωρα!
Σελίδα 8
κρητικά
Εκλογές 2019:
aide 16
Επιτέλους
καταθέστε
θέσεις
αποψεις!
Ο χρονος τελειωνει και
Τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον της ελαιοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και ειδικά
και τις προοπτικές για το βασικότερο εξαγωγικό προϊόν του αγροτικού τομέα. Όπως επισημαί
νουν, ενω σε άλλες χώρες ε αρμό ονται πολιτικές αύξησης της παραγ γης και Βελτίωσης της
και τις προοπτικές για το Βασικότερο εοαγωγικό προσφατα αεροσ οτην σ με πατά ταση
ποιότητας του ελαιολάδου, στην χώρα μας υπάρχει μια στασιμότητα.
ο κόσμος θέλει να μάθει
Σελίδα 6
ΤΟΕΒ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 118
Κουντούρα 26-03-2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σαμαρά.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ano 1904-105
I 2019ιμυτικου μετρομματικαναλωτέςμας
τ' αδρευτικά-στρεμματικά τέλη του έτους
2019 έχουν εκδοθεί και πρέπει να εξοφληON,
θούν έως 30-04-2019
ΑΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ
Οσοι έχουν προηγούμενες οφειλές θα πρέ
πει να τις εξοφλήσουν στην ημερομηνία αυτή.
waePA ΓΛΥΚΙΑ
ΟΤην καρδιά Τυν Λευκών Ορέων Της Kornnc.
εται το ηολυβραβευμένο νερό Samaria , και
με υπερηφάνεια σε όλο τ κοσμο!
Πέρα της ημερομηνίας αυτής χωρίς την
τακτοποίησηπροβεί στη διαυς, o TOEB Κου- 1 1 κρηης τοκυο
ντούρας θα προβεί στη διακοπή άδρευσις,
και θ, αποστείλει το χρέος τους για είσπραξη στη Δ.Ο.Υ. εφαρμόζονας τις διατάξεις περί
1,19e
εισπράξεως των δημοσίων εσόδων
Οι λογαριασμοί πληρώνονται μέσω Τρα
πέζης, στα γραφεία του ΤΟΕΒΚουντούρας,
ΤΑΝΑΠ.
etiap
L.:,.,
μετρητά ή με τερματικό αποδοχής καρτών
Ν ΝΕΣ
DOLE το κιλό
Ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Κουντούρας
Μανουσάκης Ευάγγελος
Pizza & Espresso Ηρ. Πολυτεχνείου 29, 28210 45045 | Λεωφ. Ηρακλείου 28