Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανάτου
εταοτη
ελεύθερο
Απουλίου
Αριθ. Φύλλου 5753
Τμή.φύλ. : 0.50 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Λευτέρης Ιωαννίδης
Υπογράφηκε η ΚΥΑ για το Εθνικό
thr :
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης
Μια νίκη στη «μητέρα των μαχών» για την περιοχή
Σελίδα 11
ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
Κτηματολόγιο
1 Προ των Πυλών
-Τα «έξΤρα» δικαιολογητικά
-Τι ισχύει για τις κληρονομιές
Σελίδα 5
η Προκηρυξη εξίσωΤΙΚης
-Οι αιτήσε!s θα γίνουν
μέχρι 15 Μαϊου xcopis nown
και μέχρι 10 Ιουνίου
με nown
-Τα δικαιολογητικά και
το ύψ0s ins ενίσχυση$
Τέλη κυκλοφορίας
με τον μηνα
Τι πρέπει να γνωρίζετε
-κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική ρύθμιση
Ποια η διαδικασία και τα δικαιολογητικά
Σελίδα 12
Σελίδα 9) | 1 . Εθνική:
Επιμελητήριο
Κοζάνης
Έπεσε η αυλαία
στον 20 και 30 όμιλο
της κατηγορίας
Διοργά
νωση ημερί.
ALLO Ψ ΕΙΣ
δων με θέμα
«Τράπεζες
& ΕπιχειρηΣελίδα 24
Τι κρύβει
το ράλι
Η αποπληρωμή του ΔΝΤ nou μας δανειξε με 5,5% περίπου με δάνεια που αντλήσαμε με 3.5% είναι αναμφισβήτητα θετική εξέλιξη. Μιλάμε όμως για μερικά
δάνεια 4-5 δισ. τα onoia με 5,5% κόστιζαν περί τα 275
εκατ. ευρώ το χρόνο ενώ με 3,5% θα κοστίζουν περί
τα 175 εκατ. ευρώ. Τουτέστιν μιλάμε για ένα όφελος
100 εκατ. που δεν είναι διόλου αμελητέο.
ματικοτητα
σε Κοζάνη την
Τετάρτη 17 Απριλίου
και Πτολεμαΐδα την
Πέμπτη 18 Απριλίου
Το κόστος της περίφημης διαπραγμάτευσης του
πρώτου εξαμήνου του 2015 υπολογίζεται navo από
100 δισ. ευρώ και το συνολικό κόστος της διακυβέρ.
νησης της τελευταίας τετραετίας μπορεί να ξεπερνά
\συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 7