Πρωτοσέλιδο Νέα Καστοριά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| Νέα Καστοριά
ΑΜΕΡΟΛΗΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τιμή 1 Eupa Έτος 62ον ! A01μός Φύλλου 2941
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΜ ΗΛΙΑΣ
En|οκέφθηκε την ΠΟλη μας ο
oru!ρόεδρος ης Νέας Δημο
κρατίας στο Πλαίσιο Περιοδείας
1ου δηλώνοντας διαχρονικός
ολος ς Υουνας αλλά και tuv
Καστοριανών
Ανακοίνωσε ήν unounolom ta
ίου για τον Δήμο Καστοριάς Χορακτηρίζοντας την ως την «Τε
λευταίο Ευκαιρία». Στόχος του η
ανάκαμυη της οικονομίας ώστε
να επανέλθει n aw1οδοξία.
Φιλίππου Χρυσούλα
v, 6989863846
Σελ. 05
Σελ. 04
02 Epy9ΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οκροτίθηκε σε οουα το
νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Ελάχιστες όμως
οι προτάσεις
10 Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Εοσε στην Καρδα α και 4εινε
θέσης nou οδηγεί στα πλει-οφ
Η στήλη φιλοξενεί τον δοκοφ4ένο
χειρουργό Χρήστο Α Παοβολείου
I Διανοοντας την τελική ευθεία npv την Κυρυκή
τον εκλογών. ouve «οντα ακόμα και σήμερα
οι ανακοινώσεις unopnpiov κοι συνδυασμών.
Anouadu όμως μα ουσιαστική συζητηση για τα
and mv ομάδα και Τους συνερΤάτες Του Ατέστ. Αγγελί blu14
ΓΡΑΦΕΙ ΟΧΡ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
Kmon Του Δίμου. Ταυτάκ Ρον! σΤον τόπο μας βιώνουμε ΤΙΝ Πλήρη
Κα εσύ unopriguoq
σχέδια που έχουν στο μυαλό τους για την επόμενη
μ6po, nonoia για όλους μαςμόνο εύκολη δεν θα είναι
TIN ugnli φορολόγ"on και Tnv μετανάστευα. Τοον νυν avepanw
λύσεις και .Ροτάου"mvoupE και όχι .ολλούς 'ΠΟφηφίους
1 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ
ΠΑΝΟΣ ΚΕΛΑΠΤΖΟΓΛΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Διοργονώθηκε με μεγοη 'da πό τον
Μορφωτικό Σύλλογο "Ορεσίς" και τον Δήμο
του Αργους Ορεστικού. Η εκδήλωση Που εί
Με τον tido «Προτεραιότητα στον Πολίτη» ο
νυν αλλά και υΠΟΨήφιος Δήμαρχος Αργους
Ορεστικού Οανε τον απολογισμό τον neπραγμένον και ταυτόχρονα Παρουσίασε το
νέο του un οδυο διεκδιώντας Τ ν τρίτη
ouvequen θητεία
Οι διασυλλογικοί αγώνες nou διοργάνωσε
στέφθηκαν με απόλυτ επιτυχία και με τη
συμμετο ή 350 αθητών Δυστυχώς το ΠρόOpo διακού Φε τβάλ Πρόσφερε μια ξεριστή Βραδιά στους Παρευριακόμενους
ακόμα μεγαλύτεροι α
Χρειάζεται λύση και μάλιστα τώρα!