Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
wP κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τοπο του
Πρέπει να ξέρe1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτητης-Εκδότης . A e
ης ΒΑΖ. ΖΕΡΒΑ-Ε ος 450 . Ap. φύλλο 1 1457 T
0.60 ευρ
Τετάρτη 17 Απρ λίου 2019
moEq σας τον Νίκο Χα,
Mea συνέντευξη ενταμένη στο Πράγραμμα Της προεκλογικής
δύ και Ncap" Εκστρατείας στην οτρεις ουν την κυρία Μεγαλοοκον6Αυτό άλλωστε κάνατε και στην
ζονος Το
τα καταφέρατε ναγί.
Γράφει 0
Η Νέα Δημοκρατία Προχωρά
η θετικής ατζέντας
ΚΙ,ΑΥΤΟΙ ΠΟΤΕ ΔΕ ΝΡΙΣΑΝ!
Για την επόμενη ημέρα ιων εκλογ ών
Που θα σηματοδοτοσουν τη μεναλη αλλανί
ΕΠΕΤΕΊ ΑΚΟ! (15/4/1980!)
|| |wwcconcovo ea omotoantnouv
ημερα τυν
αυτούς, nou τους mpiprvom Στο δρόμο ave λήφθη.
tnc nooc την κυβέρνη°η ΣΥΡΙΖΑ και
ALEn Toinpa
Η κακοποίηση των νυναικών
και οι ένοχες, σιωΠές
θλιβερή
ιβερη χαρακτηρίστηκε η συνέ
ντευξη του Αλέξη Τσίπρα την Δευτέ.
ρα το βράδυ καθώς δεν είο: καν το
θάρρος να ana τήσει αν στηρζει τον
Νίκο nanna Παριστάνοντας ότι δεν
άκουσε να τα εκατοντάδες χιλιάδες
ευρώ nou φαίνεται να εσέηραττε ο
τουρκική σειρά της κακουοίησης τους ουςίγους
κτός από τις μνήμες Τουρκία- Οι δι- μεένα δυο χο.
τα δάκρυα nouppe τόλμησαν να ami- μευυλοδαρμομέχρι
της Πημένης ηλώσουν όλες τις οητων κορ1toasivaTpane(ούντας και ιπιχες τουσε μία Πότον ίδιο τους τον
τα pouonxa cuKou. χώρα στην οΠοία η Πατέρα και ο Υάρος
opata του Πόντου μία σας τρης Yuvoi- χωρίς τη 0λησή
oumnveieτονσεναριογρ po,
Εκαδική ηλικία.
ο ννωστός Mavonom