Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

13oC, 12:00

18oC, 20:00

14oC - Υγρασία 58%-82% - Άνεμοι: ΒΔ 4-5μπ. Ανατολή ηλίου: 06:59 - Δύση ηλίου: 20:19

€0.80

Óõí ÁèçíÜ êáé ÷åßñá êßíåé

Την αφορμή έδωσαν τα γυρίσματα τηλεοπτικού συνεργείου με διάσημους Έλληνες ηθοποιούς, την Τρίτη, στην καρδιά του Λιστόν. Αναπόφευκτη η υπενθύμιση ότι η Κέρκυρα αναδείχθηκε το 2019 ο φιλικότερος ευρωπαϊκός προορισμός για γυρίσματα. Και κατά ένα μυστηριώδη τρόπο, κάθε
φορά που συμπτωματικά έρχεται στην επικαιρότητα η ιδιότητα και η διάκριση, το μυαλό αναζητά το καλύτερο υπόδειγμα αξιοποίησής
τους. Τόσες μέρες στη Ν. Υόρκη μια επίσκεψη στο Γραφείο του αρμόδιου αντιδημάρχου για τα Μέσα Ενημέρωσης και τη Ψυχαγωγία πιθανότατα θα αποδεικνυόταν ξεχωριστή εμπειρία. Δικό του Τμήμα είναι και εκείνο που ασχολείται με τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και
τη Ραδιοτηλεόραση, προκαλώντας επενδύσεις και τζίρους δισ. $! 3>>

Τετάρτη 17 Απριλίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4867

ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΜΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Óôçí ôåëéêÞ åõèåßá ãéá ôï
ï
2 öåóôéâÜë ãáóôñïíïìßáò
Από τον Οδυσσέα στον
ευρωπαϊκό Διαφωτισμό, οι
θεματικές ενότητες με μια
στάση στην εβραϊκή παροικία
ΚΕΡΚΥΡΑ. Τρεις θεματικές ενότητες
θα έχει το φετεινό, κερκυραϊκό φεστιβάλ γαστρονομίας. Η κύρια και βασική
αναφέρεται στις αισθητικές επιρροές
στον Ι. Καποδίστρια από την περιπλάνηση στους τόπους και τις ιδέες του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Η δεύτερη θα
αναζητήσει το σημείο τομής και όσμωσης της ντόπιας με την εβραϊκή κουζίνα και το σταθερό «χαλί» της οργανωτικής έμπνευσης στην ομηρική κουζίνα,
σημείο αναφοράς στην προαιώνια, κερκυραϊκή φιλοξενία. Οι εκδηλώσεις θα
γίνουν στην πόλη και πολλά σημεία του
νησιού από τις 8 έως τις 12 Μαΐου, που
η τουριστική περίοδος θάχει πλέον ανοίξει, ενισχύοντας έτσι και τις πλευρικές της. Απόψε οι διοργανωτές προσκαλούν τους τοπικούς παραγωγούς
στις 6.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων
της Περιφερειακής Ενότητας. Η Οργανωτική Επιτροπή επιθυμεί να εμπλακούν στο εν λόγω φεστιβάλ παραγωγοί του πρωτογενούς (κρασί, μέλι,
λάδι, γαλακτοκομικά, κτηνοτροφικά
κλπ.), του δευτερογενούς (μεταποιητές, συσκευαστές προϊόντων, οινοποιεία, ζυθοποιεία, βιοτεχνίες αλλαντικών, μαρμελάδες κλπ.) και του τριτογενούς τομέα, ώστε να αναδειχθούν με
τον καλύτερο τρόπο τοπικά προϊόντα
του Ιονίου. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ
θα εκδοθεί Οδηγός των κερκυραϊκών
προϊόντων, ο οποίος αφενός μεν θα
διανεμηθεί στους επισκέπτες του Φεστιβάλ (δημοσιογράφους, chef, εκπροσώπους πρεσβειών κλπ.), αφετέρου δε
θα διανέμεται σε όλες τις εκθέσεις που
συμμετέχει ο Δήμος.

Ìðßôïëá, Ï÷ñßäá, ÐÝëéóôåñ ãéá ôï ÃõìíÜóéï ìå Ë.Ô. Óêñéðåñïý

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στην Μπίτολα βρέθηκε το Γυμνάσιο με Λ.Τ. Σκριπερού, στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Erasmus+ "Green
schools for a sustainable future 2.0". Στη συνάντηση (18 - 23 Μαρτίου) συμμετείχαν ακόμη σχολεία από Ιταλία, Ρουμανία, Πορτογαλία
και Πολωνία, με κεντρικό θέμα του όλου τη διατροφή και τον υγιεινό τρόπο ζωή.

×ñõóü ãéá ôï
"Hope" ôïõ 4ïõ ÃÅË

3>>

ÁðéíéäùôÞò óôçí ÁíïõíôóéÜôá! 8>>
ÃÑÁÖÅÉ Ï ÌÁÍÏÓ ÍÁÈÁÍÁÇË

ÓêÜêé: ÐñùôáèëÞôñéá
ç ÊÝñêõñá ãéá ôï 2019!

15>>

Óôïí Óýëëïãï
Áñ÷éôåêôüíùí
ç Õäñáßïõ 5>>

ÅÊÄÏÓÇ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÊÏÕ
ÅÍÔÕÐÏÕ ÏËÊÅ ÁÅ ÅÔÏÕÓ 2019
ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÅÊÄÇËÙÓÇÓ ÅÍÄÉÁÖÅÑÏÍÔÏÓ
ÓÅËÉÄÁ 5

ÔåôÜñôç 17 Áðñéëßïõ

Viking Star
09:00 - 22:30 - ÅðéâÜôåò: 954
Viking Jupiter
09:00 - 22:30 - ÅðéâÜôåò: 954



Τελευταία νέα από την εφημερίδα