Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣΑΝΟΙΓΟΥΝ ΑΣΚΟΊ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ ΣΤΑ ΑΕΙ!
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ιδιοκτησία: ΟΝΤΟΥ O.E. Έτος 62ο . Ap. φύλλου 17.496 Τμή 0,60
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 11-DANNINA 453 33 . Τηλ. Κέντρο 265 10 25.677, 33 791 . Fac 26510 30.350m http hw proi oslogos.gr . em [email protected] slogos.gr
I. & E. ΚΟΥΤΣΟΝ
e-Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 1 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Προβληματικό Το νέο Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας
a ς pp ς um vonlimo ακα 1m 1 AD αςλά γιαυπ Ταρ η
Μια αίστευτη και δαιδαλώδη
ς συμμετοχή
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΟΑΝΝΊΝΩΝ:
«Μηχανικός» ένας στους τέσσερις πτιχιούχους του μέλλοντος
, 1 .
Αναθέσεις σε εαυΤΟύς, αλλήλους και φίλους!
λου στο Χώρο της Τριτοβάθμιας
Εκπαιδευσης αν0yEI TOVEO ΠοΜε πρωταγωνιστή τον Θ. Μπέγκα και συνεργάτες του
:Ρος ωαννιων σε
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
περιοδο, με ΤΕλευΡΡΡίου Περιφερειάρχη, μέσω
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
του ΚΩΣΤΑ Δ ΚΑΑΤΣΗ
.Της ΔΕΥΑ, ενώ σε ετα ιαΤ00a
Τους σε Τμήματα AEL
ες ενστάσεις διατπυνυν ήδη αρκετά Πανεπ στήμα, Τα
Οι συνέργειες» nayEmompiaw-ΤΕΙθαινολλαπλακίουν
μελλονΤΙκά Τους mu o ou
οποία μετα50 άλλων φούντα όη
σίες πληθώρας νέων σχολών ειδικά
από τη μία θα οδηγήσε σε υπερποnon powe ς σε κλάδοος με
στεθούν ως mu0ούχα σε κλάδους
ποσοστά ανΕΟίος, ενώ από την.
ληθα προκαλέσει υποβάθμιση της
:ho mg rar o pdeol
ποότητας σηουδων λό ωυνγιυ- : σχεσεις διαπλοκης φερουμε στο
ποιό τρόπο δια ειρα εται η α
Απαράδεκτος ο αποκλεισμός της
Ζωσιμαίαςαπ'ταΠροτυπα Σχολεία
Naxueapouv alle z οι τοτικοίβουλευτές
Εκ εραστ νΑ τα
. Περιοδεια, ομιλιες και επαφες Του
αύριο σε Γιάννενα-Μέτσο
Ηεταιρία του Διμτίου
:n Map Tprv από ένα μήνα και
Μόλις πριν από ένα μήνα και
ΒασίληΜιχαλολιάκουστηνΉπειρο Ικά εροίρησης ΑΣ. Δημοστις
Moprou), το
ολιάκου
ην Ηπειρο :ngen,χερησης
γιατην πόλη
μεΤη μακρά Ex. Ενας ΤΟλύ καλός φίλος Της
Όπλα, πυρομαχικά και αρχαία
σε αποθήκη σπιού στα Γιάννενα
διο rouYoup.
στενούς δεσμούς με την
ώσεις Της ηγε.
Τραγωδία στη σήραγγα
Βοτονοσίου της Εγνατίας
V NEKD0C 64χ00νος εμποοος (υπό το Μ. Πεοιστέοι
λαιουργεί ΟΕβάρος τη οποία έχει
μεΤη Νέα Δημοκρατία.
Πρότυπο Γυμνάσιο, όχι όμις και
λύΚΒο, παρόλο που πληpoi τα απαραίτητα για κάτι τέτο
Ο Βασίλης Μχαλολιάκος έχε
πλούσιο» βιογραφικό, καθώς έχε
:ραιά Σε όλες Τις θέσεις
-11η σελ.
Παραιτηθηκε ο Π. Κολοκας
από ΑνΤΙδήμαρχος Παιδείας
ραγγα της Εγναίας Οδού με θύμα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ: |
συνέβη χθες το μεγια Βοοοοίου κατω από συνθήκες
Ο 64χρονος εμπορος οοηγουσε
Επέστρεψε από το Τσαντ στην Κόνιτσα!
Πιστό στο ραντεβού του και
φέτος τ
v aké novoulu vin
Διαπιστώσεις
: ΤαΓιάννενα έχουν ανάγκη
τέβαλε ο Παντελής
: φορτηΥό με κρέατα
-11ησε.
ΕΠΙΣΗ ΜΑΝΣΕΙΣ
Να δεσμευτούν όλοι
για Το φυσικο αεριο!
ο κουχαλογο «Αωος»
Σηματοδοτεί τον ερχομό Της Άνοιξης
:1a00ntKnc αναβάθμισης!
Ουκάταα πλεΗ τα
Tov AITEAOYKOMEMILA
Στον Επιτάφιο λόγο που εκφώνησε ο Περι
Πριν από λίγες μέρες έγιναν Πάλι, όηως πέρυσι και πράΤΕρσι, αναφορές, από νυν και μεροκούς νέους uno ήφιους ΤΟΠκούς άρχοντες, γι(
Το μέγο θέμα της έλευσης του φυσικού και του υγροποιημένου αερίου σΤην Ηπειρο. Μάλιστα, οκλής για Τους πρώτοις Αθηναίους νΕκρούς Του
Πελοποννησιακού πολέμου, μεταξύ άλλων μιλά
και για τις χαρές που TTp°σφέρονται στον πολίΤη στον ελεύθερο χρόνο Του. Μια από αυτές εί0
πομπό από την ΕλληνTTEa Των ιδιωτικών οπτών, μια τέρΨη που διώχν
Τη λύπη και
δηλώσεων, ποιος ενήργησε περισσότερο ώστε να Ροδιαστούν με
αέριο οι δεξεμενές του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων ύστερα από -7ησε
pcia Τον Απρίλιο Του 2015 στο Idμπο της Κονισας και το Ταίρι Του.
Αυπό βοήθησε ώστε να χαρτογραφείται η πορεία Του. Φέτος iq1DE
στα ημ ορενά της της Ηπείουδιονύονας περισσότερα -11η σελ.
Είναι παράξενο που δεν αναφέρεται καθόλου στα
-47 στ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα