Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα Παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 AMP
ΙΟΥ 2019 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1342
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,00 m2
ΕΤΟΣ 310
e-mail: nea
TI .: 265 10 22044
FAX: 26510 79437
Απίστευτη ταλαιπωρία και τεράστια έεοδα για εκατομμύρια ιδιοκτήτ8s
ΚΑΙ ΝΑ
ΤΟ ΑΗΑΩΣΕΙΣ.
ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΑΝ
ΘΑ ΤΟ ΣΩΣΕΙΣ
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΞΕΡΟΥΝ
Οριοθετήσειs οτα τυφλά για να εισηράεουν
τα 35 € ανά δικαίωμα, που οδηγιών με ακρίβεια
δικαιολον ητικών (που σε πάμπολλεs
περιπτώσε's δεν υπάρχουν καν)
Πότε ληνουν οι (ανεπαρκείs) προθεσμίεs σε 37 νομ0us tns xopos
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Το υπουργείο Εργασίας ηαραδαεται ότι χλ άδες
αιτήσεις δεν προσμετρώνται στις επίσημες λίστες
Η ευθύνη είναι των Χομμάτων
ΟΙ «αόρατες» συντάξεις! |Munovor .
Παγώνουν οι
βάνονται στον δηλαδή δονομότεο.arx- ΠροσλήΨεις
στουςδήμους
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΘΛΙΨΗ
Στην Hnepo
Σεώραμηδένοι επενδύσεις
Φώτης
wir0ης Kong 0ης οε oesuvoquoos μάθημα τον
Avoxré Πανεπιστημίου της Πολιτιστική;
mi ovirnenbev.rrmn με την