Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανάτου
ελεύθερα
Απρίλιου
Αριθ. Φύλλου 5752
Τιμή-φύλ. : 0,50€
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
BOATAIPO
Ενεργειακή αναβάθμιση
των επιχειρησεων
65 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ
Σελίδα 1
Συνεδριάζει η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας
Τετάρτη 17/04/2019 και ώρα 11:00
Σελίδα 15
ρυθμίσεις για «κόκκινους» δανειολήπτες
«Κόκκινα» δάνεια
Uuous 12-15 δισ. ευρώ
έχουν στόχο να επαναφέρουν
στην Πράσινη Περιοχή
μέχρι το τέλοs του 2021
Οι τρanezes
Καταργείται
η υποχρεωτική χρήση
της εταιρικής σφραγίδας
Η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου
ειναι αρκετη
Σελίδα 13
ΕΠΣ Κοζάνης:
Τα αποτελέσματα
του Σαββατοκύριακου
13-14/4/2019
Υπολειτουρ.
Σελίδα 21
γεί ο δήμος
Σερβίων
-Βελβεντού
μεχρι την
ψήφιση του
Προϋπολογισμού 2019
ΑΠΟ Ψ ΕΙΣ
Οι ευρωεκλογές
είναι δημοψήφισμα
Σελίδα 24
Συμμετείχα χθες στην εκδήλωση για την πα.
ρουσίαση των υποψηφίων ευρωβουλευτών της
Νέας Δημοκρατίας όπου ο πρόεδρος Κυριάκος
Μητσοτάκης τόνισε με έμφαση ότι το αποτέλε
σμα των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου θα πρέπει
να είναι τέτοιο, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία
ότι έρχεται μια μεγάλη πολιτική αλλαγή
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, από 1ης Απρι.
λίου 2019 σε αναστολή
λειτουργίας των υπηρε
σιώνείτραξης και πλη
ρωμών βρίσκεται ο
δήμος Σερβίων-Βελβεν.
του, πλην των δαπανών
μισθοδοσίας, ασφαλιστι.
κών εισφορών και χορή.
γησης προνοιακων και
Οι ευρωεκλογές βρίσκονταν ένα βήμα πριν την
κάλτη των εθνικών εκλογών έχουν χαρακτήρα
δημοψηφίσματος και όλα δείχνουν ότι θα αποτε.
έσουν προάγγελο μιας ευρύτερης νίκης για τ
συναφών εηδομάτων
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 7