Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
1PPFAEP
ΤΡΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΗΜΟΠΡΑΣΊΩΝ
ΕΤΟΣ 430
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12244
0,60 ΕΥΡΩ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-T.K. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Τα «μυστικά» του ράλι στα ελληνικά ομόλογα
ιστορικά χαμηλά στα ελληνικά ομόλογα οφείλονται στον μεγαλύτερο βαθμό ΟΤΙ
προσφέρουν «τρελές» αποδόσεις στους επενδυτές. Αυτό ενισχύει τη θεωρία ότι
στην απεγνωσμένη αναζήτηση αποδόσεων ο. επενδυτές αψηφούν τους πιθανούς
κινδύνους.
Και αυτή ακριβώς η αναζήτηση αποδόσεων έχει οδηγήσει στο παράδοξο η Ελλάδα να δανείζεται μα καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ(1) καθώς χαμηλότερες είναι οι αποδόσεις των
ελληνικών έναντι των αμερικανικών ομολόγων.
Στο θετικό κλίμα έχει παίξει ρόλο και η έγκριση της δόσης από τα κέρδη των ελληνικών
ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες, η επικείμενη αναβάθμιση από την Standard and
Poor's στις 26 Απριλίου, αλλά και η πρόθεση της κυβέρνησης να αΤ°πληρώσει ένα μέρος
από τα χρέη προς το ΔΝΤ. Το ράλι στηρίζεται και στην εκτίμηση ότι στις ευρωεκλογές θα
καταγραφεί μεγάλη νίκη της Ν.Δ. Αυτό όμως συντηρεί το θετικό κλίμα είναι η πληροφορία
ότι η ΕΚΤ «φλερτάρει» με μηδενικό-ρνητικό επιτόκιο.
Handelsblatt
Μητσοτάκης
Οι αγορές βλέπουν
την πολιτική αλλαγή
11vQaex των έσω
για την υπόθεση Πετσίτη
Ηελληνική οικονομία
έχει πολύ γερά θεμέλια
Το Χ. Α καταγράφει το ισχυρότερο ράλι Τις τελευταί.
ες δύο δεκαετίες γράφει η Handelsblatt, τονίζοντας
"Μετά τον Χ Τανακόπουλο πουκράτησε αποστύσεις για τις
σ οοτεινές σχέσεις του Νίχου Παππά με τον Αρτέμη ΑΟτεμίου
χαι τον Μανώλη Πετσίτη ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος
Σχοναέτ
: Ο αγορές έχουν ενσωματώσει στις εκτιμήσεις
ους μια πολιτική αλλαγή που uwoci ς επενδύσεις
στην Ελλάδα και την πολη κή σταθερότητα μετά Τις
κές εκλογές, δηλυ νει ο πρόεδρος της Νέας Δη.
μοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg. H
συτή του Bloomberg Μόδιου Γουίνκλερ ο οποί
ος σημει ει ότι οιδημοσκοπ σας εμφανίζουν Τον
κ. Μητσοτάκη ως το π νότερο επόμενο πρ υ
πουργό της χώρας. Σε αντίθεση με τον Κυριάκο Μη.
τσοτάκη, που εμφανίζεται ως ο καταλύτης των eETIεξελίξεων, ο Αλέξης Τσίπρας περιγράφεται ως ο
εκαταλύτης» τυν πιο μαύρων προβλtycwv on η Ελ.
ότ το πρό λημα που αντιμετωπ ουν ο' επενδυτές ε
ναι ότι δεν υπάρχουν τόσες πολλές μετοχές να αγορά.
σουν, όπως λέει ο Ουγκουρλάν, διαχειριστής της Amber
Capital. Εκτιμά ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια εκπληκτική
ανάκαμψη: «Η οικονομία έχει πάρα πολύ γερά θεμάλια,
ης, ζητεί πια δημόσια τη διαλεύοανση της συγκεχ0μένης υπόθεσης.
Μετά τον Σ veam αιχμές κατά του Νίκου Παππά για τη
σχέση του τελευταίου με τον Μανάλη Πετσίτη 4 νει 20η ο
Σάκη Παπαδόπουλου, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Το άλων σε ά θ
του που δημοσιεύτηκε στα «Νέα».
δήλωση περιλαμβάνεται σε άρ8ρο γνυαμης του
θα έχει ε αρεπκά ισχυρά μεγεθή » δηλωσε ο Ουγκουρ
λάν στο Bloomberg. «Μετά από οκτώ χρόνια ύφεσης, η
ελληνική οικονομία επέστρε ε στην ανά η Η οικονομική ανάκαμψη αντικατοπτρίζεται επίσης στους ισολογισμούς τον εταιρειών: Σχεδόν 9 από Τις 10 εισηγμέ.
στεί ότι διαθέτει το ηθικό πλεο«Κανείς δεν μπ0geί να ισχνQ!
νέχτημα εάν δεν το αποδειχνύει η συμπουφορά του, οι παρέες
τον, η στάση ζωής του», reége. χαράχτη.στικά
ες εταιρείες που υπέβαλαν τους ετήσιους ισολογισμούς
Τουςγιατο2018ανεφεραν κέρδη»γράφει η Handelsblatt.
λάδα θα εγκατέλειπε το ευρω το 2015.
ρύθμιση
ΕΦΟΡΙΑ
Τέλη κυκλοφορίας με τον μη
ην ποοοση μερική αποπληραμή των δανείων
του ΔΝΤ αναμένεται να ζητήσει «ούντομα» η
ελληνική xt,βέρνηση μέσω επίσημου αιτήμα
τος που θα χαταθέσει στον ESM, συμ4ωνα με όσα εί
πε ο Ευκλείδης Τσαχαλώτος. Όπως ε:ή ησε η ΚΟι
στίν Aay agv, άχου σε με ανοπίηση τη συγ e Q1
μένη απ qaon, xaf ως το Ταμείο θεο εί ότι η π ό οη
αάξει εχ βάθοων η ρώθμιση για τις 120 δόσεις
η θεσμοθέτηση της πο ν από το Πάσχα. Οι
οφειλέτες με εισοδηματα έως 10.000 ευ ο, ανε αΟτη
τος thong χρέους, θα μποου ν να αποπληρώσουν τις
o eufg τους σε ς και 120 δόσεις Από τις 10.000 εν
ρώ και αν ο θα ενεργοποιούνται τα εισοδημ rua xe.
ίνεται Χαι για το 2019 η δυνατότητα άοσης της αχ νησίας των οχημάτον με την καταβολή αναλογικών τελών xtndoqo1ας. Οι ιδιο.
Χτητες οχηματον αντοχνητον μοτοσυκλετων κτλ)
που τα έχουν θέσει σε> ατάσταση αχ νησίας Χαταθέτο
ντας τις πινακίδες τονς στην εφοία θα μπορούν να τα
θέσουν σε xvaoqo ία πληρωνοντας τελη με το μήνα
αποπλήρομή του είνα. μια θετική εξέλιξη.
όπος ίσχυε 2οαι τα ποοηγου μενα έτη.